Sở TT&TT Lâm Đồng: Tổ chức Hội nghị CBCC năm 2009

(Mic.gov.vn) - 

Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Lâm Đồng vừa tổ chức Hội nghị CBCC năm 2009 dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Trọng Hoàng - Tỉnh ủy viên – Giám đốc Sở và ông Nguyễn Viết Vân – Chánh Văn phòng - Chủ tịch Công đoàn.


Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Lâm Đồng vừa tổ chức Hội nghị CBCC năm 2009 dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Trọng Hoàng - Tỉnh ủy viên – Giám đốc Sở và ông Nguyễn Viết Vân – Chánh Văn phòng - Chủ tịch Công đoàn.

Đến nay, tổng số CBCC-VC và người lao động của đơn vị có 45 người (bao gồm cả 2 Trung tâm trực thuộc) được tập hợp từ nhiều cơ quan khác nhau chuyển đến. Mặc dù có nhiều biến động về mô hình tổ chức và chịu ảnh hưởng chung của tình hình khủng hoảng kinh tế toàn cầu nhưng tập thể CBCC-VC và người lao động thuộc Sở đã phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra cũng như thực hiện tốt sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

Kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được trong các năm trước, năm 2008 Sở TT&TT Lâm Đồng tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước, chủ động xây dựng trình ban hành theo thẩm quyền các chính sách, cơ chế, quy hoạch, kế hoạch trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước. Công tác tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đã thu được nhiều kết quả tốt, qua đó đã giải quyết kịp thời các vấn đề còn tồn đọng và triển khai công tác quản lý chuyên ngành phù hợp với sự vận động nhanh của xã hội. Bên cạnh đó, việc đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực cũng được Sở quan tâm chú trọng. Trong năm qua, đơn vị đã phối hợp với Học viện BCVT&CNTT Tp. Hồ Chí Minh tổ chức 23 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức “An ninh mạng máy tính” cho các chuyên viên phụ trách tin học tại các Sở/ban/ngành trong tỉnh và các lớp bồi dưỡng kiến thức tin học nâng cao khả năng ứng dụng CNTT cho CBCC ngành Tài chính và các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn. Công tác thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng được quán triệt và thực hiện thường xuyên. Ngoài các khoản chi phí phục vụ công tác chuyên môn còn dành được kinh phí tiết kiệm để chi bổ sung thu nhập cho CBCC-VC. Đặc biệt, trong năm không phát hiện dấu hiệu nào về lãng phí, tham nhũng trong nội bộ. Công tác cải cách thủ tục hành chính có nhiều chuyển biến tích cực. Sở đã trình và được UBND tỉnh phê duyệt và thực hiện danh mục các thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa tại đơn vị. Sở cũng đã chủ động nghiên cứu, áp dụng chương trình eOffice trên mạng nội bộ, góp phần tích cực vào việc cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả và tính minh bạch trong công tác quản lý. Nhờ thực hiện tin học hóa nên nhiều thông tin quan trọng được phổ biến kịp thời, đúng đối tượng và tiết kiệm được chi phí in sao văn bản. Ngoài ra, Sở đã tích cực chủ động trong việc phát động và thực hiện các phong trào thi đua do tỉnh và ngành phát động, tạo môi trường thuận lợi cho CBCC-VC và người lao động phát huy khả năng, năng lực công tác. Kết quả, 100% Phòng, đơn vị trực thuộc đạt “Tập thể Lao động tiên tiến” (chỉ tiêu đề ra là 75%), trong đó có 03/7 phòng đạt “Tập thể lao động xuất sắc” (chỉ tiêu là 50%), 94,6% CBCC đạt danh hiệu Lao động tiên tiến (chỉ tiêu là 80%) trong đó có 30% CBCC đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (chỉ tiêu là từ 20%-30%) và 03 CBCC đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cấp tỉnh.

Năm 2009 là năm thứ tư triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII và tình hình KT-XH được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới. Do vậy năm 2009 sẽ có ý nghĩa hết sức quan trọng và là điều kiện tiên quyết cho sự thành công của kế hoạch 5 năm. Với chủ đề: “Chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương, nâng cao ý thức trách nhiệm, phát triển kinh tế bền vững”, Sở TT&TT Lâm Đồng sẽ tích cực phát động và tổ chức các phong trào thi đua nhằm phấn đấu đạt và vượt một số chỉ tiêu thi đua như: 100% đoàn viên, CBCC được học tập, nghiên cứu các Nghị quyết của Đảng, Công đoàn cấp trên, các văn bản pháp luật của Nhà nước và văn bản nghiệp vụ của Ngành; đồng thời không vi phạm các quy định của pháp lệnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Pháp lệnh CBCC, Chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình và qui định đội mũ bảo hiểm cũng như các quy định khác của pháp luật. Phấn đấu có 75% Phòng đạt “Tập thể Lao động tiên tiến” trong đó 50% đạt “Tập thể lao động xuất sắc”, trên 80% CBCC đạt danh hiệu Lao động tiên tiến trong đó có 20%-30% CBCC đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và có chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, cơ quan Sở TT&TT đạt tiêu chuẩn Cơ quan văn hoá, Cơ quan Văn phòng Sở đạt Tập thể lao động xuất sắc...

Dịp này, ông Nguyễn Đình Tạo – Phó Giám đốc Sở được nhận bằng khen của UBND tỉnh Lâm Đồng và Cơ quan văn phòng Sở được UBND tỉnh công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2008. Bên cạnh đó, Giám đốc Sở TT&TT Lâm Đồng – ông Nguyễn Trọng Hoàng đã công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho Văn phòng Sở, phòng CNTT và phòng Kế hoạch - Thẩm định; tập thể lao động tiên tiến cho Thanh tra Sở, phòng Bưu chính viễn thông, Báo chí xuất bản và CNTT; đồng thời tặng giấy khen cho 10 cá nhân vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2008./.

Văn Dũng - Sở TT&TT Lâm Đồng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)