Tin hoạt động của Sở TT&TT Kon Tum

(Mic.gov.vn) - 
* Thăm và tặng quà Tết xã kết nghĩa Đắk Rơ Ông
* Hội nghị cán bộ, công chức năm 2009

* Sở TT&TT thăm và tặng quà Tết xã kết nghĩa Đắk Rơ Ông

Thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy Kon Tum về kết nghĩa, giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng sâu vùng xa của tỉnh, Sở Thông tin và truyền thông Kon tum nhận đỡ đầu xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông. Trong năm 2008, Sở TT&TT đã có nhiều hoạt động phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã trong việc chỉ đạo phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, góp phần xóa đói giảm nghèo, đạt mức tăng trưởng kinh tế 18% /năm, bình quân lương thực đầu người 349,7kg/năm.

Nhân dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Sửu, ngày 19/01/2009, lãnh đạo Sở TT&TT Kon Tum đã đến thăm, chúc tết Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN xã Đăk Rơ Ông và tặng 07 phần quà tết, trị giá mỗi phần quà 200.000 đồng cho xã, thôn Măng Lỡ và 5 gia đình nghèo, nhiều khó khăn và gia đình diện chính sách của xã.

Cũng trong dịp này, đại diện Chi nhánh viễn thông quân đội Kon Tum (Viettel Kon Tum) cũng tặng 5 phần quà cho các gia đình nghèo của xã Đăk Rơ Ông có điều kiện hưởng một cái tết đầm ấm.

* Hội nghị cán bộ, công chức năm 2009

Ngày 15/01/2009, Sở TT&TT Kon Tum đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2009 nhằm kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2008 và xây dựng quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm đã xác định trong hội nghị triển khai công tác ngành TT&TT năm 2009.

Năm 2008, CBCC Sở TT&TT Kon Tum đã có nhiều cố gắng nỗ lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn cũng như hoạt động của tổ chức công đoàn, tham mưu tốt cho lãnh đạo tỉnh trong công tác QLNN về TT&TT của địa phương. Chi bộ Sở đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh và Công đoàn Sở đạt danh hiệu tổ chức công đoàn vững mạnh.

Năm 2009, toàn ngành xác định sẽ phấn đấu nhiều hơn nữa để hoàn thành xuất sắc những mục tiêu đã đề ra, xây dựng khối đoàn kết chặt chẽ trong đơn vị, đẩy mạnh áp dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan, cải cách thủ tục hành chính, chăm lo cải thiện đời sống cán bộ công chức, giữ vững các danh hiệu thi đua đã đạt được trong năm 2008. Đặc biệt, Hội nghị đã thống nhất xây dựng được những tiêu chí cơ bản để bình xét CBCC cuối năm, đặc biệt là tiêu chí về ứng dụng CNTT trong hoạt động hành chính Nhà nước tại đơn vị.

Tôn Bảo - Sở TT&TT Kon Tum

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)