Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ triển khai công tác năm 2009

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 16/1/2009, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2008 và triển khai nhiệm vụ năm 2009.


Ngày 16/1/2009, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2008 và triển khai nhiệm vụ năm 2009.

Năm 2008, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Bộ TT&TT…cùng sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ, Sở TT&TT Phú Thọ đã khẳng định được vai trò, vị trí của mình trên địa bàn tỉnh bằng những kết quả cụ thể trên tất cả các lĩnh vực: Bưu chính - Viễn thông (BC-VT); Công nghệ thông tin (CNTT); Báo chí - Xuất bản (BC-XB).

Trong năm qua, mạng lưới cơ sở hạ tầng BC-VT phát triển tốt, mạng cáp quang đã phủ đến tất cả các trung tâm huyện, thị trong tỉnh, mạng điện thoại cố định, di động đã đến tất cả các xã trong tỉnh, tổng số trạm thu phát sóng BTS trên toàn tỉnh là 400 trạm, tổng số máy điện thoại đạt 71 máy/100 dân. Kinh phí chi cho phát triển hạ tầng là 140 tỷ đồng, doanh thu đạt 600 tỷ đồng, nộp ngân sách tỉnh là 25 tỷ đồng. Đảm bảo thông tin thông suốt phục vụ tốt cho công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của các cấp chính quyền và nhu cầu thông tin của người dân, doanh nghiệp, phục vụ tốt an ninh, quốc phòng, phòng chống lụt bão, thiên tai.

Về CNTT, năm 2008, ngành TT&TT đã đảm bảo tốt vai trò tham mưu, đề xuất, hướng dẫn và chỉ đạo việc ứng dụng, phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh. Đến nay 33/44 cơ quan hành chính nhà nước, tất cả các cơ quan đảng từ cấp huyện trở lên đã có mạng nội bộ LAN và kết nối băng rộng ADSL phục vụ công tác. 67% cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước có máy vi tính để làm việc, tổng số thuê bao băng rộng (ADSL) là 17045, tăng 190% (quy đổi là 3,8 thuê bao/100dân). Nhiều cơ quan, đơn vị đã sử dụng các phần mềm tin học chuyên ngành phục vụ tốt công tác chuyên môn như chương trình kế toán, chương trình quản lý thuê bao, tính cước của ngành viễn thông, điện lực….Hiện tại đã có 3 sở, 4 huyện, thành, thị cài đặt, vận hành chương trình quản lý văn bản và điều hành là cơ sở để triển khai trên mạng diện rộng của tỉnh trong những năm tiếp theo. UBND tỉnh đã phê duyệt kế hoạch xây dựng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến và triển khai đầu năm 2009. Năm 2008, chỉ số sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển CNTT tỉnh Phú Thọ đạt loại khá, xếp thứ 15/64 tỉnh, thành trong cả nước.

Lĩnh vực BC-XB, mặc dù đây là lĩnh vực mới tiếp nhận, song Sở TT&TT Phú Thọ đã sớm ổn định tổ chức và triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý BC-XB trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tiếp nhận hồ sơ và cấp phép các xuất bản phẩm theo quy định. Kiểm tra, kiểm soát các hoạt động báo chí, xuất bản, xuất bản phẩm và công tác phát hành trên địa bàn tỉnh. Hiện tại trên địa bàn tỉnh có cổng giao tiếp điện tử của tỉnh, 1 tờ báo điện tử, 3 trang tin điện tử, 11 đơn vị hoạt động bản tin được cấp phép hoạt động. Báo Phú Thọ phát hành 7000 bản/kỳ tương đương 18 triệu bản/năm. Đài PTTT tỉnh phát sóng 7 ngày/tuần, phủ sóng phát thanh tới 100% địa bàn dân cư, phủ sóng truyền hình tới 80% diện tích và 90% dân số trong tỉnh. Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ phát hành gần 2 triệu bản/năm. Toàn tỉnh có 4 đặc san được cấp phép xuất bản với số lượng 15.000bản/năm…

Những kết quả đạt được trong năm 2008 sẽ là tiền đề tốt cho việc triển khai nhiệm vụ công tác năm 2009 của Sở TT&TT. Năm2009, Sở TT&TT Phú Thọ tiếp tục triển khai cài đặt và đưa vào sử dụng có hiệu quả trung tâm dữ liệu số để từng bước thực hiện Chính phủ điện tử trên địa bàn tỉnh; triển khai hệ thống thư điện tử; quản lý văn bản và điều hành; xây dựng và đưa vào sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến qua mạng giữa UBND tỉnh với UBND các huyện, thành, thị; tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh trong các lĩnh vực BC-VT, CNTT, BC-XB; chú trọng công tác chuyên môn như: Tăng cường hoạt động tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực BC-VT, CNTT, điện tử, Internet…đối với các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp trong tỉnh. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, áp dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật để nâng cao chất lượng công việc. Làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực ngành, đảm bảo sự cạnh tranh lành mạnh và phát triển đúng hướng, phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh.…

Với những kết quả đạt được trong năm 2008 và phương hướng cụ thể năm 2009, Sở TT&TT Phú Thọ tin tưởng sẽ hoàn thành tốt những nhiệm vụ của ngành cũng như của UBND tỉnh giao cho. Sự thành công đó sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời cũng là sự đóng góp vào sự thành công chung của ngành TT&TT.

Cũng tại Hội nghị này, lãnh đạo Sở đã trao tặng danh hiệu và phần thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2008.

Hà Thảo (Sở TT&TT Phú Thọ)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)