Vĩnh Phúc: Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh

(Mic.gov.vn) - 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phi vừa ký Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND ngày 6/1/2009 ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phi vừa ký Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND ngày 6/1/2009 ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Theo Quy chế nói trên, Người phát ngôn của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh là Chủ tịch UBND các cấp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Ngoài ra đối với cơ quan đặc thù là Ban chỉ đạo của một lĩnh vực công tác, quy định Người phát ngôn của Ban chỉ đạo đó là Phó Trưởng ban thường trực. Quy chế cũng quy định rõ Người phát ngôn của cơ quan hành chính nhà nước có thể uỷ quyền cho cấp phó của mình hoặc người có trách nhiệm, am hiểu lĩnh vực phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đối với những vấn đề không có nội dung nhạy cảm, phức tạp, không liên quan tới nhiều ngành, nhiều cấp.

Tại Quyết định trên, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các cấp tổ chức cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí về hoạt động của cơ quan mình, lĩnh vực quản lý, địa bàn thuộc phạm vi quản lý của mình ít nhất 3 tháng một lần (cung cấp thông tin định kỳ trên Cổng thông tin điện tử tỉnh - nay đổi tên là Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh); ít nhất 6 tháng 1 lần (cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí thông qua họp báo hoặc bằng văn bản). Ngoài ra, nếu thấy cần thiết, cơ quan hành chính nhà nước cung cấp thông tin cho báo chí bằng văn bản hoặc thông tin trực tiếp tại cuộc họp giao ban định kỳ khối tuyên truyền của tỉnh. Trường hợp xảy ra vụ việc cần có ngay ý kiến ban đầu của cơ quan hành chính thì người phát ngôn có trách nhiệm chủ động phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí trong thời gian chậm nhất là 2 ngày, kể từ khi vụ việc xảy ra.

UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này, chỉ đạo Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh đăng tải nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin của các cơ quan hành chính nhà nước và tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh tình hình, kết quả thực hiện Quy chế.

Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh được ban hành lần đầu tiên quy định rõ về mặt pháp lý quyền và trách nhiệm của những người đứng đầu cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Đồng thời, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan báo chí của tỉnh có thể thực hiện được quyền và trách nhiệm của mình trong việc có được những nguồn thông tin chính xác, đúng, đáp ứng nhu cầu quyền được thông tin của mỗi người dân./.

Đoàn Hiền - Sở TT&TT Vĩnh Phúc

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)