Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình bồi dưỡng nghiệp vụ năm 2008

(Mic.gov.vn) - 

Trong 2 ngày từ 16-17 /12/2008, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về lĩnh vực thông tin và truyền thông cho đội ngũ cán bộ làm công tác Văn hoá thông tin của tất cả các phòng Văn hoá và Thông tin, văn phòng UBND huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn. Sở TT&TT cũng mời các đại diện doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực viễn thông trên địa bàn tỉnh tham dự.


Trong 2 ngày từ 16-17 /12/2008, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về lĩnh vực thông tin và truyền thông cho đội ngũ cán bộ làm công tác Văn hoá thông tin của tất cả các phòng Văn hoá và Thông tin, văn phòng UBND huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn. Sở TT&TT cũng mời các đại diện doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực viễn thông trên địa bàn tỉnh tham dự.

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên là cán bộ VH&TT và các doanh nghiệp đã được nghe các đồng chí là lãnh đạo Sở giới thiệu, cung cấp những kiến thức về một số chuyên đề nóng bỏng và nhạy cảm hiện nay trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực báo chí, phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, hoạt động xuất bản, in, phát hành, lĩnh vực công nghệ thông tin, bưu chính viễn thông và một số vấn đề cơ bản về hoạt động thanh tra chuyên ngành thông tin và truyền thông.

Sau 2 ngày làm việc, lớp bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ về thông tin và truyền thông năm 2008 đã kết thúc thành công. Các học viên tham dự đã được đồng chí Giám đốc sở Thông tin và Truyền thông trao giấy chứng nhận hoàn thành khoá học, với những kiến thức đã được trang bị tại khoá bồi dưỡng các học viên sẽ về địa phương vận dụng trong công tác quản lý và phối hợp, tham mưu tốt hơn cho các cấp lãnh đạo.

Xuân Hoàng - Phòng VH&TT TP Đồng Hới - Quảng Bình

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)