Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang đánh giá công tác quý III/2008

(Mic.gov.vn) - 

Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang vừa tổ chức họp đánh giá công tác quý III/2008. Tại cuộc họp, Sở đã thảo luận báo cáo kết quả công tác quý trên các lĩnh vực quản lý về CNTT, Bưu chính, viễn thông, báo chí, xuất bản, và công tác thanh tra giải quyết đơn thư. Sở cũng đã thảo luận các văn bản quan trọng về chức năng nhiệm vụ các đơn vị thuộc sở, quy chế làm việc và quy chế chi tiêu nội bộ.


Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang vừa tổ chức họp đánh giá công tác quý III/2008. Tại cuộc họp, Sở đã thảo luận báo cáo kết quả công tác quý trên các lĩnh vực quản lý về CNTT, Bưu chính, viễn thông, báo chí, xuất bản, và công tác thanh tra giải quyết đơn thư. Sở cũng đã thảo luận các văn bản quan trọng về chức năng nhiệm vụ các đơn vị thuộc sở, quy chế làm việc và quy chế chi tiêu nội bộ.

Về lĩnh vực CNTT: Đã hoàn thành đề án xây dựng mạng gửi nhận văn bản điện tử đến các xã phường thị trấn. Đến nay, 10/10 huyện - thành phố đã thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử đến tất cả các xã phường (trừ xã Thạch Sơn - huyện Sơn Động chưa thực hiện do chưa có điện lưới); Sở đã phối hợp với văn phòng CNTT thuộc bộ khoa học và công nghệ tổ chức tập huấn phần mềm OpenOffice cho cán bộ công chức của các đơn vị quản lý nhà nước trên địa bàn. Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh phối hợp với phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức hội thảo kê khai thuế qua mạng và phát triển thương hiệu doanh nghiệp cho các doanh nghiệp trong tỉnh. Phối hợp với Cục ứng dụng CNTT, Công ty NetCom AG thực hiện đề án xây dựng cổng thông tin điện tử cho huyện Yên Dũng, mục tiêu ứng dụng CNTT phục vụ cho phòng một cửa và giải quyết các dịch vụ công đến UBND cấp xã. Sở cũng đã tổ chức tiếp nhận đề án 112 từ văn phòng UBND tỉnh.

Lĩnh vực bưu chính, viễn thông: Sở thường xuyên quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, phối hợp với các địa phương giải quyết các khó khăn vướng mắc trong việc xây dựng hạ tầng, xây dựng tram BTS…chỉ đạo các doanh nghiệp kiểm tra khắc phục những vi phạm quy định mạng ngoại vi; thực hiện các quy định của quyết định số 03/2007/QĐ-BTTTT ngày 4/9/2007 của Bộ Thông tin & Truyền thông về việc quản lý thuê bao di động trả trước. Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc quy định khu vực khi xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động phải xin cấp giấy phép; Sở đã phối hợp với Trung tâm Tần số VTĐ khu vựcI-Cục Tần số VTĐ tổ chức Hội nghị phổ biến các quy định của nhà nước về tần số VTĐ cho các đối tượng quản lý và sử dụng thiết bị phát sóng VTĐ trên địa bàn; nắm bắt, kiểm tra và xác nhận kịp thời sản lượng viễn thông công ích cho các doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, lĩnh vực BCVT tiếp tục phát triển mạnh, doanh thu từ dịch vụ BCVT quý III ước đạt 175 tỷ đồng, 9 tháng ước đạt 540 tỷ tăng hơn 70% so với cùng kỳ; thuê bao điện thoại đạt mật độ 42,5 máy/100 dân; thuê bao Internet đạt trên 12000. Riêng Quý III đã phát triển thêm 32 trạm BTS.

Lĩnh vực báo chí, xuất bản tuyên truyền: Đây là lĩnh vực mới chuyển từ Sở Văn hoá thông tin sang, nhưng ngay sau khi tiếp nhận Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức hội nghị thông tin báo chí sáu tháng đầu năm; ban hành kế hoạch tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; chỉ đạo tuyên truyền phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội và công tác bảo đảm an toàn giao thông trong tỉnh.

Công tác thanh tra, giải quyết đơn thư: Thanh tra sở đã hoàn thành 2 cuộc thanh tra: Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực chuyển phát các doanh nghiệp chuyển phát, đại lý bưu điện, và thanh tra việc quản lý kinh doanh dịch vụ viễn thông đối với MobiFone Bắc giang. Qua thanh tra đã phát hiện và kịp thời chấn chỉnh một số sai phạm của các đơn vị, yêu cầu một số công ty làm nhiêm vụ chuyển phát có chi nhánh tại Bắc giang thực hiện đúng các quy định của nhà nước trong lĩnh vực chuyển phát.

PS - Sở TT&TT Bắc Giang

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)