Hội nghị Giao ban báo chí Quý III/2008 tại Yên Bái

(Mic.gov.vn) - 

Sáng 8/10/2008, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban báo chí quý III năm 2008. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo và chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông; lãnh đạo và phóng viên các cơ quan báo chí địa phương, đại diện các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và lãnh đạo Hội Nhà báo, Bưu điện tỉnh, Đài Truyền thanh thành phố Yên Bái.


Sáng 8/10/2008, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban báo chí quý III năm 2008. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo và chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông; lãnh đạo và phóng viên các cơ quan báo chí địa phương, đại diện các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và lãnh đạo Hội Nhà báo, Bưu điện tỉnh, Đài Truyền thanh thành phố Yên Bái.

Quý III năm 2008, các cơ quan báo chí, các bản tin, trang tin điện tử trên địa bàn tỉnh đã thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, tích cực đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; thông tin kịp thời, đầy đủ các sự kiện chính trị, tình hình phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương đáp ứng nhu cầu tiếp nhận thông tin của đông đảo cán bộ, công nhân viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Công tác tuyên truyền đã được tăng cường đổi mới, phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức trong đó có nhiều tác phẩm mang tính phát hiện, cảnh báo, gợi mở, định hướng dư luận xã hội, giới thiệu các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đồng thời phê phán các biểu hiện tiêu cực góp phần quan trọng vào công tác lãnh đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền, thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương.

Một số chủ đề được các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền trong quý là: Các hoạt động kỷ niệm 50 năm Bác Hồ thăm Yên Bái gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí ở các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trên địa bàn; các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội, các ngày lễ lớn (61 năm Ngày thương binh liệt sỹ 27/7, 63 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9; Khai giảng năm học mới 2008 – 2009; Tháng An toàn giao thông năm 2008; Ngày thành lập các ngành, Đại hội Công đoàn tỉnh, Đại hội Hội Nông dân tỉnh …); các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của tỉnh và các địa phương, đơn vị; việc quán triệt, học tập các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X và chương trình hành động của Tỉnh ủy…. Đặc biệt, các cơ quan báo chí đã tuyên truyền đậm nét về công tác phòng chống, khắc phục hậu quả, hoạt động cứu trợ, hỗ trợ các hộ dân, các địa phương bị thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 4 trên địa bàn tỉnh.

Trong buổi giao ban, các cơ quan tham gia Hội nghị đã cùng nhau trao đổi những vấn đề vướng mắc trong quá trình hoạt động; đề xuất các biện pháp khắc phục hạn chế, tồn tại… Các cơ quan báo chí đã đưa ra một số ý kiến như: Cần có quy chế phối hợp trong việc phản hồi thông tin; đề nghị các ngành chức năng tổ chức kiểm chứng và phổ biến kinh nghiệm gương người tốt việc tốt; cần có quy hoạch mở rộng hệ thống truyền thanh cơ sở, đặc biệt là đầu tư bổ sung và nâng cấp hệ thông loa truyền thanh…..

Tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh mà báo chí cần tập trung tuyên truyền trong thời gian tới, đó là: Tiếp tục phản ánh tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, trong đó tập trung đi sâu và phân tích 8 nhóm giải pháp của Chính phủ đề ra nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong năm 2008; tăng cường tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước tới mọi tầng lớp nhân dân, nhất là đồng bào vùng sâu, vùng xa. Đặc biệt, các cơ quan báo chí cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các cá nhân, tập thể học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, những tấm gương người tốt, việc tốt để nhân rộng điển hình trong toàn xã hội.

Đối với việc thực hiện công tác quản lý Nhà nước về báo chí trong thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền theo đúng định hướng của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, đúng tôn chỉ mục đích của cơ quan báo chí; thực hiện các quy định về những điều không được thông tin trên báo chí và các quy định về tăng trang, tăng kỳ, tăng thời lượng, mở mới chương trình, thay đổi người chịu trách nhiệm trong các cơ quan báo chí địa phương, thay đổi phóng viên tại các cơ quan thường trú, đại diện các cơ quan báo Trung ương tại địa phương; đảm bảo tính trung thực, khách quan trong hoạt động thông tin, đúng quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; tiếp tục thực hiện tốt hoạt động quảng cáo trên báo chí, quy định của pháp luật về cải chính trên báo chí và quyền tác giả trong hoạt động báo chí; tăng cường thông tin phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa và nhiệm vụ thông tin kinh tế đối ngoại.

Bích Ngọc - Sở TT&TT tỉnh Yên Bái

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)