Thanh Hóa: Ký kết biên bản phối hợp quản lý tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện

(Mic.gov.vn) - 

Vừa qua, tại Quảng Bình, Trung tâm Tần số Vô tuyến điện khu vực VI và Sở Thông tin & Truyền thông Thanh Hoá đã thống nhất ký kết biên bản phối hợp quản lý tần số & thiết bị phát sóng vô tuyến điện. Hai bên đã thống nhất ký kết 06 nội dung phối hợp: Hướng dẫn nghiệp vụ quản lý tần số, tuyên truyền phổ biến pháp luật. Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh (thành phố); Thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính, xử lý can nhiễu; Xử lý can nhiễu; Tiếp nhận hồ sơ và giao nhận giấy phép cho người sử dụng (Trường hợp không cần giấy phép mở mạng); Cung cấp, trao đổi thông tin; Trách nhiệm các bên.


Vừa qua, tại Quảng Bình, Trung tâm Tần số Vô tuyến điện khu vực VI và Sở Thông tin & Truyền thông Thanh Hoá đã thống nhất ký kết biên bản phối hợp quản lý tần số & thiết bị phát sóng vô tuyến điện. Hai bên đã thống nhất ký kết 06 nội dung phối hợp: Hướng dẫn nghiệp vụ quản lý tần số, tuyên truyền phổ biến pháp luật. Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh (thành phố); Thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính, xử lý can nhiễu; Xử lý can nhiễu; Tiếp nhận hồ sơ và giao nhận giấy phép cho người sử dụng (Trường hợp không cần giấy phép mở mạng); Cung cấp, trao đổi thông tin; Trách nhiệm các bên.

Theo đó, công tác phối hợp quản lý được thực thi theo đúng các qui định trong các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Bộ Thông tin & Truyền thông về quản lý tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện (VTĐ). Thủ tục hành chính, trình tự giải quyết, thời gian xử lý các vụ việc phải đúng các qui định hiện hành của pháp luật và không được vượt quá thời gian được qui định trong các quy trình công tác nội bộ của Cục Tần số VTĐ nhằm phát huy tối đa hiệu quả quản lý trên địa bàn.

Thực hiện biên bản ký kết, trong thời gian tới Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa sẽ tiếp tục triển khai thực hiện chỉ thị 22/CT-UBND ngày 13/8/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh về vệc tăng cường công tác quản lý tần số và thiết bị phát sóng VTĐ trên địa bàn tỉnh; Xây dựng Hướng dẫn về quy trình, thủ tục cấp phép về sử dụng tần số đưa lên trang Web của Sở; Tổ chức thực hiện và phối hợp thanh tra, kiểm tra hoạt động về tần số đối với các tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực tần số VTĐ…

Thảo Nguyên - Sở TT&TT Thanh Hóa

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)