Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khai giảng lớp đào tạo CNTT năm 2008

(Mic.gov.vn) - 

Với mục tiêu nhằm giúp cho các đồng chí lãnh đạo tại các xã, phường, thị trấn nâng cao trình độ về tin học để có thể nắm bắt công nghệ và trực tiếp chỉ đạo triển khai ứng dụng CNTT trong mô hình ‘một cửa’ và triển khai văn phòng điện tử tại các đơn vị trong năm 2008 và các năm tiếp theo; Được sự đồng ý của UBND tỉnh BR-VT vào các ngày 16, 17 và 18 tháng 6 năm 2008 Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với chi nhánh NIIT Ấn Độ tại Vũng Tàu, Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh, UBND huyện Tân Thành tổ chức khai giảng 7 lớp đào tạo cho 145 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch của các xã, phường, thị trấn và Trưởng, Phó các phòng, ban chuyên môn thuộc các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh BR-VT.


Với mục tiêu nhằm giúp cho các đồng chí lãnh đạo tại các xã, phường, thị trấn nâng cao trình độ về tin học để có thể nắm bắt công nghệ và trực tiếp chỉ đạo triển khai ứng dụng CNTT trong mô hình ‘một cửa’ và triển khai văn phòng điện tử tại các đơn vị trong năm 2008 và các năm tiếp theo; Được sự đồng ý của UBND tỉnh BR-VT vào các ngày 16, 17 và 18 tháng 6 năm 2008 Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với chi nhánh NIIT Ấn Độ tại Vũng Tàu, Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh, UBND huyện Tân Thành tổ chức khai giảng 7 lớp đào tạo cho 145 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch của các xã, phường, thị trấn và Trưởng, Phó các phòng, ban chuyên môn thuộc các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh BR-VT.

Toàn bộ chương trình đào tạo có 60 tiết, vừa lý thuyết vừa thực hành. Bao gồm: Kiến thức cơ bản về máy tính; kiến thức về hệ điều hành; soạn thảo văn bản trên máy tính; kiến thức về chia sẻ tài nguyên trên mạng; kiến thức về tìm kiếm thông tin trên Internet; kiến thức về thư điện tử eMail; kiến thức cơ bản về virus máy tính; sử dụng hiệu quả Internet. Nội dung các giáo trình này không theo cấp độ chứng chỉ Quốc gia A,B,C về tin học mà gồm các nội dung thiết thực phục vụ cho việc triển khai ứng dụng ở các đơn vị, đáp ứng theo nhu cầu thực tế. Cùng với nội dung này, trong năm 2007 Sở cũng đã tổ chức đào tạo dành cho đối tượng là lãnh đạo của các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch, Phó Chủ tịch các huyện, thị xã, thành phố tại địa phương.

Qua chương trình đào tạo giúp lãnh đạo các đơn vị cập nhật, nâng cao hiểu biết thêm về CNTT, để có thể trực tiếp chỉ đạo triển khai ứng dụng CNTT theo mô hình ‘một cửa’ liên thông và Văn phòng Điện tử tại UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Sở, Ban, Ngành của tỉnh BR-VT trong năm 2007 cũng như kế hoạch triển khai của năm 2008 và các năm tiếp theo.

Lê Thị Hoa

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)