Lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông

(Mic.gov.vn) - 

Sáng ngày 4/6/2008, đ/c Hoàng Trường Kỳ - Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch (PCT) UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo công nghệ thông tin tỉnh Vĩnh Phúc đã có buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT).


Sáng ngày 4/6/2008, đ/c Hoàng Trường Kỳ - Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch (PCT) UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo công nghệ thông tin tỉnh Vĩnh Phúc đã có buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT).

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Gia Long – Giám đốc Sở TTTT báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Sở trong 5 tháng đầu năm 2008; những thuận lợi, khó khăn sau khi thành lập Sở TTTT và tiếp nhận thêm nhiệm vụ quản lý báo chí, xuất bản từ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, những định hướng hoạt động quan trọng của ngành từ nay đến hết năm 2008.

Sau khi nghe Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo và ý kiến các đại biểu, đ/c Hoàng Trường Kỳ đã nêu rõ quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đối với công tác quản lý nhà nước về Thông tin và Truyền thông của tỉnh trong giai đoạn trước mắt cũng như về lâu dài. Đồng chí đặc biệt quan tâm đến những vấn đề có tính phức tạp như các vấn đề: quản lý báo chí, xuất bản; tổ chức bộ máy; đào tạo phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; chuẩn bị chuyển Trung tâm tích hợp dữ liệu của Tỉnh về Sở TTTT quản lý.

Với những vấn đề khó khăn trong giai đoạn trước mắt như về nguồn lực kinh phí đầu tư cho phát triển ứng dụng CNTT của Tỉnh, đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin – truyền thông trong các cơ quan nhà nước để góp phần từng bước xây dựng một nền hành chính văn minh, quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh là: “Trước mắt cần đơn giản đến mức tối đa để đạt được mục tiêu tối thiểu đối với một số phần mềm dùng chung trong các cơ quan nhà nước của Tỉnh”; Triển khai mạnh phần mềm ứng dụng GIS trên cơ sở dữ liệu nền địa lý (GIS) của tỉnh; vấn đề cơ sở hạ tầng mạng để có thể triển khai các ứng dụng; đầu tư trang thiết bị phục vụ và nâng cấp Cổng thông tin điện tử của tỉnh để từng bước thực hiện việc giao tiếp điện tử trực tuyến và tổ chức một số cuộc họp của Tỉnh trực tuyến trên mạng; tập trung triển khai các nội dung quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ mới.

Thanh Loan

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)