Sở Thông tin và Truyền thông Phú Yên phối hợp tổ chức Hội nghị Hệ thống thông tin địa lý – GIS

(Mic.gov.vn) - 

Sáng ngày 28/3/2008, sở Thông tin và Truyền thông Phú Yên phối hợp với Công ty Thần Tốc TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị bàn về Hệ thống thông tin địa lý - GIS. Chủ trì Hội nghị có ông Đinh Thanh Tịnh- Giám đốc sở BCVT và ông Huỳnh Thế Sự - PGĐ công ty Thần Tốc. Đến tham dự còn có 15 đơn vị là các sở, ban ngành triển khai ứng dụng GIS trong công tác quản lý.


Sáng ngày 28/3/2008, sở Thông tin và Truyền thông Phú Yên phối hợp với Công ty Thần Tốc TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị bàn về Hệ thống thông tin địa lý - GIS. Chủ trì Hội nghị có ông Đinh Thanh Tịnh- Giám đốc sở BCVT và ông Huỳnh Thế Sự - PGĐ công ty Thần Tốc. Đến tham dự còn có 15 đơn vị là các sở, ban ngành triển khai ứng dụng GIS trong công tác quản lý.

Hội nghị đã nghe giới thiệu tổng quan về GIS và các ứng dụng của GIS; về ứng dụng mã nguồn mở trong hệ thống GIS; về quy trình xây dựng và tích hợp dữ liệu GIS cho tỉnh Phú Yên; Giới thiệu WebGIS hỗ trợ công tác quảng bá thương mại, du lịch và thu hút đầu tư cho tỉnh Phú Yên. Các đại biểu tham dự Hội nghị đã tham gia nhiều ý kiến liên quan đến những khó khăn, tồn tại, đề ra những giải pháp khắc phục trong quá trình triển khai ứng dụng GIS. Các vấn đề khó nhất hiện nay khi triển khai ứng dụng GIS được các đại biểu đề cập đến là nguồn nhân lực còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu; hệ thống dữ liệu phân tán, không thống nhất dẫn đến việc xây dựng dữ liệu nền để trao đổi, chia sẻ thông tin trong và ngoài tỉnh còn nhiều khó khăn vì không tương thích. Để triển khai ứng dụng GIS có hiệu quả, phía công ty Thần Tốc, với tư cách là nhà tư vấn, đã đưa ra lộ trình thực hiện như sau: trước tiên là quan tâm đến vấn đề đào tạo, sau đó là việc xây dựng dữ liệu nền, tiếp đến là phát triển các ứng dụng chuyên đề và cuối cùng là việc tích hợp dữ liệu.

Mục tiêu của Hội nghị là nhằm tạo điều kiện để các đơn vị trong tỉnh nhận thức sâu sắc hơn về tầm quan trọng và hiệu quả của việc ứng dụng CNTT nói chung và GIS nói riêng trong công tác quản lý, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tại tỉnh nhà.

Xuân Dung

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)