UBND tỉnh Lào Cai thông qua các dự án CNTT

(Mic.gov.vn) - 

Nhằm cụ thể hoá Đề án phát triển ứng dụng Công nghệ thông tin & Truyền thông giai đoạn 2006-2010, định hướng đến năm 2020 của tỉnh (đề án 10), vừa qua, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã có buổi họp phê duyêt 3 dự án CNTT, gồm: Dự án “Phát triển nguồn nhân lực CNTT trong các cơ quan Nhà nước của tỉnh Lào Cai giai đoạn 2007- 2010”, dự án “Nâng cấp Sàn giao dịch thương mại điện tử Lào Cai” và Dự án “Một cửa liên thông điện tử tỉnh Lào Cai”.


Nhằm cụ thể hoá Đề án phát triển ứng dụng Công nghệ thông tin & Truyền thông giai đoạn 2006-2010, định hướng đến năm 2020 của tỉnh (đề án 10), vừa qua, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã có buổi họp phê duyêt 3 dự án CNTT, gồm: Dự án “Phát triển nguồn nhân lực CNTT trong các cơ quan Nhà nước của tỉnh Lào Cai giai đoạn 2007- 2010”, dự án “Nâng cấp Sàn giao dịch thương mại điện tử Lào Cai” và Dự án “Một cửa liên thông điện tử tỉnh Lào Cai”.

UBND tỉnh đã quyết định giao Sở Bưu chính- Viễn thông là đơn vị được giao triển khai thực hiện trong năm 2008 theo quy định hiện hành. Mục tiêu của các dự án là: Phát triển nguồn nhân lực CNTT cho các cán bộ từ cấp xã đến sở, ban, ngành nhằm đáp ứng nhu cầu của tỉnh; phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh với việc hình thành chợ ảo nhằm thúc đẩy phát triển các hoạt động giao dịch TMĐT trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tạo ra môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp của tỉnh giao dịch với các đối tác trong và ngoài nước. Đặc biệt, dự án Một cửa liên thông điện tử tỉnh Lào Cai được triển khai sẽ là bước khởi đầu cho việc thực hiện cung cấp các dịch vụ công, thúc đẩy cải cách hành chính, từng bước hình thành “Chính quyền điện tử” của tỉnh. Trong năm 2008, sẽ tập trung thực hiện dịch vụ đăng ký kinh doanh, thủ tục hộ khẩu - hộ tịch, thủ tục quy định về đất đai và xây dựng nhà ở.

Việc triển khai các dự án CNTT trên địa bàn tỉnh là một nỗ lực lớn của tỉnh Lào Cai trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào phục vụ cho công tác quản lý, điều hành, cải cách hành chính, thu hút đầu tư. Đồng thời giúp cho chính quyền địa phương làm việc hiệu quả hơn, rút ngắn thời gian giải quyết các yêu cầu của người dân và doanh nghiệp, cung cấp thông tin và dịch vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp và các tổ chức.

Thu Hương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)