Thứ trưởng Bộ TTTT thăm và làm việc với Sở Bưu chính Viễn thông Lào Cai

(Mic.gov.vn) - 

Thứ trưởng Trần Đức Lai phát biểu tại buổi làm việcVừa qua, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trần Đức Lai đã đến thăm và làm việc với Sở Bưu chính Viễn thông Lào Cai. Cùng đi với Thứ trưởng có các đồng chí lãnh đạo Cục Pháp chế và Viện chiến lược BCVT&CNTT.


Thứ trưởng Trần Đức Lai phát biểu tại buổi làm việcVừa qua, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trần Đức Lai đã đến thăm và làm việc với Sở Bưu chính Viễn thông Lào Cai. Cùng đi với Thứ trưởng có các đồng chí lãnh đạo Cục Pháp chế và Viện chiến lược BCVT&CNTT.

Tại buổi làm việc, Đồng chí Tô Trọng Tôn - Giám đốc Sở BCVT Lào Cai đã báo cáo tình hình công tác quản lý Nhà nước về bưu chính, viễn thông và CNTT tại địa bàn tỉnh trong thời gian qua và đề xuất một số kiến nghị lên Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thứ trưởng Trần Đức Lai đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, thành quả mà tập thể Lãnh đạo, cán bộ, công chức của Sở BCVT Lào Cai đã đạt được trong công tác quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là việc ứng dụng CNTT vào cải cách hành chính. Thứ trưởng cũng đã trao đổi thẳng thắn những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về Bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin của các Sở BCVT trong cả nước. Thứ trưởng mong muốn đội ngũ cán bộ Sở Bưu chính viễn thông Lào Cai phải luôn chủ động, sáng tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, gắn việc nghiên cứu khoa học kỹ thuật đi đôi với nghiên cứu cách thức quản lý nhà nước….. để ngành Bưu chính- Viễn thông Lào Cai luôn dẫn đầu trong phong trào thi đua của Bộ, là mẫu điển hình trong cả nước về mức độ sẵn sàng cho ứng dụng công nghệ thông tin.

Thu Hương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)