Tin hoạt động Sở BCVT Quảng Nam

(Mic.gov.vn) - 
* Thanh tra các cá nhân, tổ chức sử dụng tần số vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh

* Khai giảng các lớp bồi dưỡng Tin học dành cho Lãnh đạo 


* Thanh tra các cá nhân, tổ chức sử dụng tần số vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh

Vừa qua Thanh sở BCVT Quảng Nam đã phối hợp với Trung tâm kiểm soát tần số vô tuyến điện khu vực III tiến hành thanh tra một số cá nhân, tổ chức sử dụng tần số vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Đoàn đã thanh kiểm tra 07 đơn vị: Đài phát thanh truyền hình Quảng Nam, công ty liên doanh khách sạn du lịch Riverpark ở Hội An, công ty TNHH Indochina Resort Hội An ở Điện Bàn, Điện lực Quảng Nam, công ty khai thác công trình thủy lợi Quảng Nam, chi nhánh công ty Mai Linh Quảng Ngãi tại Tam Kỳ, công ty lương thực và dịch vụ Quảng Nam và là 01 cá nhân là ông Hồ Đình Bảng, thường trú tại thôn 3 Duy Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam, chủ thuê bao số: 0510.737340. Qua kiểm tra, 7 đơn vị đều có giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện theo quy định của Nhà nước. Riêng ông Hồ Đình Bảng sử dụng 01 bộ máy điện thoại vô tuyến kéo dài loại Samsung có công suất đến 5W nhưng không có giấy phép sử dụng máy phát và tần số vô tuyến điện. Thanh tra Sở BCVT đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Hồ Đình Bảng.

* Khai giảng các lớp bồi dưỡng Tin học dành cho Lãnh đạo

Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh về kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kiến thức CNTT cho cán bộ, công chức năm 2007, sáng ngày 22/8/2007 tại Hội trường Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội, Sở Bưu chính, Viễn thông Quảng Nam đã tổ chức khai giảng các lớp bồi dưỡng tin học dành cho Lãnh đạo; lớp quản trị hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu.

Mục tiêu của lớp học nhằm bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo về xây dựng, quản lý dự án công nghệ thông tin, hoạch định chính sách phát triển ứng dung CNTT, các văn bản hướng dẫn, xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước, trang bị kiến thức sử dụng các kỹ năng tin học như internet, mail, trình diễn báo cáo bằng slide,… trong công tác.

Đối với lớp Tin học cho Lãnh đạo, các học viên được nghe báo cáo về Luật công nghệ thông tin, nghị định 64 về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, báo cáo về cách lập kế hoạch ứng dụng CNTT, báo cáo mô hình bước đầu thực hiện chính quyền điện tử cấp Sở ban, ngành, huyện, thị xã. Bên cạnh đó, các học viên cũng được hướng dẫn các kiến thức cơ bản về hệ thống cơ sở dữ liệu, cách sử dụng Internet, cách trình chiếu tài liệu hội thảo, các công cụ trợ giúp lãnh đạo, hướng dẫn thực hành các phần mềm hỗ trợ điều hành tác nghiệp quản lý như phần mềm điều hành công việc, phần mềm quản lý số liệu, phần mềm xử lý đơn thư khiếu tố khiếu nại…. Qua đó sẽ giúp học viên nhận thức về vai trò của CNTT, chính phủ điện tử và các vấn đê pháp lý trong giao dịch điện tử.

Đối với Lớp hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu, các học viên sẽ được trang bị các kiến thức cả lý thuyết lẫn thực hành về hệ thống thông tin, cách sử dụng các công cụ để phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, có sở dữ liệu, ngôn ngữ SQL, các chế độ bảo mật, sao lưu và phục hồi dữ liệu....

Thanh Trúc

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)