Thanh tra Sở Bưu chính, Viễn thông Thanh Hoá thanh tra việc chấp hành pháp luật trong cung cấp dịch vụ tại Bưu điện huyện Yên Định.

(Mic.gov.vn) - 
Tiếp tục thực hiện kế hoạch công tác thanh tra chuyên ngành bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin quý 3 năm 2007 của Sở Bưu chính Viễn thông Thanh Hoá, Qu‎ý 3/2007, Thanh tra Sở Bưu chính, Viễn thông Thanh Hoá đã phối hợp với phòng Công Thương thuộc UBND huyện Yên Định, thanh tra việc chấp hành pháp luật trong cung cấp dịch vụ của Bưu điện huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá.

Tiếp tục thực hiện kế hoạch công tác thanh tra chuyên ngành bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin quý 3 năm 2007 của Sở Bưu chính Viễn thông Thanh Hoá, Qu‎ý 3/2007, Thanh tra Sở Bưu chính, Viễn thông Thanh Hoá đã phối hợp với phòng Công Thương thuộc UBND huyện Yên Định, thanh tra việc chấp hành pháp luật trong cung cấp dịch vụ của Bưu điện huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá.
Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Bưu điện trung tâm của huyện, các Bưu cục, các Điểm BĐVH xã với các nội dung: Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành trong cung cấp dịch vụ bưu chính, chuyển phát; thực hiện quy định về giá cước dịch vụ; thực hiện các quy định về tiêu chuẩn chất lượng; thưc hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp giữa khách hàng và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ…Kết quả thanh tra tại Bưu điện huyện Yên Định cho thấy: Bưu điện huyện Yên Định đã cơ bản chấp hành tốt các quy định của pháp luật; đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ các cơ quan và nhân dân địa phương; chấp hành việc báo cáo theo đúng quy định đối với UBND cấp huyện; cập nhật, lưu giữ và triển khai đầy đủ các văn bản pháp luật chuyên ngành BCVT&CNTT. Tuy nhiên, Bưu điện huyện Yên Định còn một số vi phạm như: Không lưu giữ Quyết định thành lập của Bưu cục Kiểu và Bưu cục Thống Nhất; không lưu giữ giấy phép cung cấp dịch vụ; trong sổ tiếp nhận đơn thư khiếu nại của khách hàng có một số trường hợp không ghi ngày mà chỉ ghi tháng và năm, do vậy không xác định được việc thực hiện giải quyết đơn thư của khách hàng có đúng thời gian quy định hay không; một số đơn, thư khiếu nại của khách hàng đơn vị đã xử lý chậm thời gian so với quy định; tính và thu sai cước dịch vụ chuyển tiền nhanh, dịch vụ bưu phẩm chuyển phát nhanh; tại Điểm BĐVH xã, nhân viên giao dịch tính và thu cước điện thoại công cộng sai, có những cuộc thu tăng so với quy định đến 25%.

Đoàn thanh tra đã phát hiện các sai phạm, chỉ ra nguyên nhân và chấn chỉnh đối với Bưu điện huyện Yên định. Sở Bưu chính, Viễn thông Thanh Hoá đã có kết luận thanh tra và yêu cầu Bưu điện tỉnh Thanh Hoá chấn chỉnh kịp thời việc chấp hành các quy định của pháp luật chuyên ngành BCVT&CNTT; việc tính và thu sai cước dịch vụ tại các điểm phục vụ trong phạm vi quản lý của đơn vị.

Thùy Linh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)