Sở Bưu chính, Viễn thông Bến Tre tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2007

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 13/03/2007 Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh Bến Tre đã tổ chức hội nghị cán bộ công chức năm 2007 tổng kết công tác năm 2006 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2007. Tham dự Hội nghị có: Đ/c Trần Văn Thanh - Giám đốc Sở, Đ/c Ngô Văn Chuyển- P. Giám đốc Sở - Bí thư Chi bộ, Đ/c Trần Tấn By Sên - Chủ tịch Công đoàn cùng toàn thể cán bộ công chức của Sở.


Ngày 13/03/2007 Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh Bến Tre đã tổ chức hội nghị cán bộ công chức năm 2007 tổng kết công tác năm 2006 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2007. Tham dự Hội nghị có: Đ/c Trần Văn Thanh - Giám đốc Sở, Đ/c Ngô Văn Chuyển- P. Giám đốc Sở - Bí thư Chi bộ, Đ/c Trần Tấn By Sên - Chủ tịch Công đoàn cùng toàn thể cán bộ công chức của Sở.

Hội nghị đã nghe báo cáo về: công tác chuyên môn; công tác Công đoàn; hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, cũng như công tác tài chính năm 2006 và đề ra phương hướng hoạt động trong năm 2007. Sau khi được nghe các báo cáo, các cán bộ công chức Sở đã đóng góp nhiều ý kiến tích cực, thiết thực cho phương hướng hoạt động trong năm 2007.

Đồng chí Trần Văn Thanh thay mặt chuyên môn ghi nhận những ý kiến đóng góp trên và đánh giá cao những kết quả mà cán bộ công chức Sở đã thực hiện trong năm qua và khẳng định “Trước mắt chúng ta phải cùng nhau cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2007, đồng thời chú trọng công tác đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức của Sở nhằm nâng cao năng lực quản lý Nhà nước trong lĩnh vực ngành”.

Đồng chí Trần Tấn By Sên thay mặt công đoàn công bố quyết định khen thưởng cho những tập thể và cá nhân có thành tích trong năm 2006 đồng thời phát động thi đua thực hiện các phong trào trong cán bộ công chức năm 2007. Hội nghị đã thông qua Nghị quyết năm 2007 với sự nhất trí của 100% cán bộ, công chức.

Nguyễn Thị Thủy

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)