Lâm Đồng phấn đấu đạt 43 máy/100 dân trong năm 2007

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 13/3/2007, tại TP.Đà Lạt, Sở Bưu chính Viễn thông đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch ngành BCVT & CNTT tỉnh Lâm Đồng năm 2007. Về dự Hội nghị có đ/c Trương Văn Thu, Tỉnh ủy viên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành; các doanh nghiệp BCVT & CNTT; tập thể Lãnh đạo, CBCC Sở BCVT Lâm Đồng.


Ngày 13/3/2007, tại TP.Đà Lạt, Sở Bưu chính Viễn thông đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch ngành BCVT & CNTT tỉnh Lâm Đồng năm 2007. Về dự Hội nghị có đ/c Trương Văn Thu, Tỉnh ủy viên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành; các doanh nghiệp BCVT & CNTT; tập thể Lãnh đạo, CBCC Sở BCVT Lâm Đồng.

Sau khi nghe báo cáo tổng kết năm 2006 và kế hoạch công tác năm 2007, đ/c Phó Chủ tịch tỉnh đã biểu dương các kết quả mà Ngành BCVT & CNTT tỉnh Lâm Đồng đạt được và thống nhất kế hoạch mà ngành đề ra. Trong năm 2006, mật độ điện thoại trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đạt 32,1 máy/100 dân; mật độ thuê bao Internet quy đổi đạt 9,3 thuê bao/100 dân. Hội nghị cũng thống nhất nhiệm vụ của toàn ngành trong năm 2007 phải tiếp tục duy trì là ngành giữ vai trò động lực của nền KTXH, đảm bảo an ninh quốc phòng, phòng chống thiên tai, lũ lụt..; chú trọng công tác phát triển mạng lưới BCVT & Internet đến các khu công nghiệp trọng điểm, khu du lịch tiềm năng và đặc biệt là các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch trong năm 2007 mật độ điện thoại tại Lâm Đồng đạt 43 máy/100 dân (bằng mức bình quân chung của cả nước), mật độ thuê bao Internet quy đổi trên 50 thuê bao/100 dân (gấp đôi chỉ tiêu mà Bộ BCVT đề ra).

Cũng trong năm 2006, Sở BCVT Lâm Đồng vinh dự là một trong 8 Sở trên 63 Sở BCVT của cả nước được nhận “Cờ đơn vị xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua” do Bộ BCVT trao tặng.

Đào Bá Hải

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)