Ra mắt Sở Bưu chính, Viễn thông Thái Nguyên

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 10/1/2007, Sở BCVT Thái Nguyên đã tổ chức lễ ra mắt sau 3 tháng triển khai hoạt động. Đến dự buổi lễ về phía tỉnh Thái Nguyên có đ/c Nguyễn Văn Kim, Phó bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch Tỉnh Thái Nguyên, đại diện Lãnh đạo HĐND, Sở, Ban, Ngành, đoàn thể của tỉnh; về phía Bộ Bưu chính Viễn thông có Thứ trưởng Vũ Đức Đam cùng đại diện các Vụ, Văn phòng Bộ...


Ngày 10/1/2007, Sở BCVT Thái Nguyên đã tổ chức lễ ra mắt sau 3 tháng triển khai hoạt động. Đến dự buổi lễ về phía tỉnh Thái Nguyên có đ/c Nguyễn Văn Kim, Phó bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch Tỉnh Thái Nguyên, đại diện Lãnh đạo HĐND, Sở, Ban, Ngành, đoàn thể của tỉnh; về phía Bộ Bưu chính Viễn thông có Thứ trưởng Vũ Đức Đam cùng đại diện các Vụ, Văn phòng Bộ...

Thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Thái Nguyên đ/c Nguyễn Văn Kim đã ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin trong sự nghiệp CNH, HĐH của tỉnh; việc thành lập Sở BCVT Thái Nguyên là yêu cầu tất yếu đối với công tác quản lý nhà nước về BCVT&CNTT trong tình hình mới, phù hợp với xu thế, điều kiện phát triển của đất nước, yêu cầu của hội nhập kinh tế quốc tế. Đồng chí yêu cầu Sở BCVT Thái Nguyên phải tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như: Nhanh chóng ổn định bộ máy, tổ chức và kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức của Sở. Khẩn trương xây dựng quy chế làm việc của Sở và chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị đưa hoạt động của Sở đi vào nề nếp; Đánh giá tổng thể tình hình hoạt động và phát triển của lĩnh vực BCVT&CNTT để tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển, các chương trình, dự án về BCVT và CNTT trên địa bàn tỉnh phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội ở địa phương và quy hoạch phát triển BCVT và CNTT của Quốc gia theo định hướng đến năm 2020. Phối hợp với các cơ quan liên quan để thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý vi phạm pháp luật về BCVT&CNTT theo thẩm quyền; Tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của Bộ BCVT, Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ và các Bộ, Ngành trung ương để tạo lập và phát triển lĩnh vực BCVT&CNTT, đáp ứng yêu cầu cầu xã hội của tỉnh; Yêu cầu các Sở, Ban, Ngành của tỉnh phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện để Sở BCVT hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ BCVT Vũ Đức Đam cảm ơn lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã quan tâm, tạo mọi điều kiện để Sở BCVT Thái Nguyên sớm đi vào hoạt động. Thứ trưởng chỉ đạo Sở BCVT cần tập trung, chú trọng đến một số nhiệm vụ như: xây dựng quy hoạch, kế hoạch BCVT&CNTT trên địa bàn tỉnh; xây dựng cơ chế về dùng cơ sở hạ tầng thông tin; phát triển thị trường cạnh tranh bình đẳng, minh bạch; thực hiện chính sách công ích trong lĩnh vực BCVT&CNTT; thúc đẩy triển khai chính phủ điện tử trên địa bàn tỉnh.

Thay mặt CBCC Sở BCVT tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Vũ Quốc Thạnh, Giám đốc Sở tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, cám ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Bộ BCVT, của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Thái Nguyên, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

H3

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)