Ra mắt sách của Tổng bí thư, hồi ký của nguyên Chủ tịch Lê Đức Anh

(Mic.gov.vn) - Chiều 4/11 tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia-Sự thật tổ chức công bố danh mục sách quý 4, trong đó có năm tập tiếp theo của bộ Văn kiện Đảng Toàn tập (từ tập 55-59, giai đoạn 1996-2001) và nhiều tác phẩm của các lãnh đạo và nguyên là lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam.


Các tác phẩm có ""Đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn"" của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng; hồi ký “Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng"" của nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh… 
 
Bên cạnh đó, còn có bộ sách viết về các vị lãnh đạo tiền bối của Đảng như Nguyễn Phong Sắc-tiểu sử; Phùng Chí Kiên-tiểu sử; Nguyễn Đức Cảnh-tiểu sử, Phan Đăng Lưu-tiểu sử; Võ Văn Tần-tiểu sử; Hoàng Văn Thụ-tiểu sử; Nguyễn Lương Bằng-tiểu sử… 
 
Những cuốn sách này có giá trị về mặt lý luận và thực tiễn, mang tính khoa học cao, có giá trị giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống đấu tranh cách mạng cho các thế người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ./

(TTXVN/VIETNAM+)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)