Quy định chi tiết và hướng dẫn các hoạt động về tổ chức lễ phát hành đặc biệt tem bưu chính Việt Nam

(Mic.gov.vn) - Ngày 26  tháng 9  năm 2011, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ký Thông tư số25/2011/TT-BTTTT về quy định chi tiết và hướng dẫn các hoạt động về tổ chức, lễ phát hành đặc biệt tem bưu chính Việt Nam.


Theo đó, Thông tư này quy định chi tiết và hướng dẫn các hoạt động về tổ chức  lễ phát hành đặc biệt tem bưu chính Việt Nam (dưới đây gọi là lễ phát hành đặc biệt). Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân thực hiện, tham gia thực hiện các hoạt động về tổ chức lễ phát hành đặc biệt.
 
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: Lễ phát hành đặc biệt là buổi lễ được tổ chức để giới thiệu và công bố việc phát hành bộ tem bưu chính Việt Nam được quyết định phát hành đặc biệt nhân dịp các sự kiện quan trọng của Việt Nam và quốc tế; Ấn phẩm phát hành đặc biệt là ấn phẩm phục vụ cho lễ phát hành đặc biệt, bao gồm bìa phát hành đặc biệt, phong bì ngày phát hành đầu tiên, phong bì kỷ niệm và các ấn phẩm khác có liên quan đến bộ tem;
 
Bìa phát hành đặc biệt là ấn phẩm được thiết kế để dán tem, blốc, phục vụ cho việc đóng dấu đặc biệt và ký phát hành đặc biệt; Phong bì ngày phát hành đầu tiên, phong bì kỷ niệm, bưu ảnh kỷ niệm là các ấn phẩm in hình ảnh đặc trưng, liên quan đến sự kiện được thể hiện trên bộ tem, được dán tem, blốc và đóng dấu đặc biệt; Tranh phóng tem, blốc là ấn phẩm được in từ mẫu tem, blốc, có kích thước lớn gấp nhiều lần mẫu tem, blốc.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2012.
 

Việt Thắng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)