Quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo chí in, xuất bản số phụ, xuất bản phụ trương, xuất bản đặc san

(Mic.gov.vn) - Ngày 19/7/2010, Bộ TT&TT ban hành Thông tư 16/2010/TT-BTTTT quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo chí in, xuất bản số phụ, xuất bản phụ trương, xuất bản đặc san.

Theo đó, giấy phép hoạt động của báo in có hiệu lực trong thời gian 10 năm kể từ ngày ký giấy phép; thời hạn của giấy phép xuất bản đặc san, xuất bản số phụ, phụ trương được cơ quan quản lý về báo chí quy định trong từng giấy phép; sau 90 ngày kể từ ngày giấy phép hoạt động báo in có hiệu lực, nếu cơ quan báo chí không xuất bản ấn phẩm báo chí thì giấy phép không còn giá trị; đến kỳ hạn xuất bản ghi trên giấy phép mà tổ chức không xuất bản đặc san thì giấy phép không còn giá trị. Thông tư cũng quy định rõ điều kiện, hồ sơ, thủ tục và thay đổi nội dung cấp phép hoạt động báo in; cấp lại giấy phép hoạt động báo in; xuất bản số phụ; xuất bản phụ trương và xuất bản đặc san.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2010.

Thông tư 16/2010/TT-BTTTT

Vũ Nhung

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)