Ra sức xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Ngày 24/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị Văn hóa toàn quốc, do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu tại phòng họp Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội (Hà Nội) đến các địa phương trong cả nước, để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Tổng Bí thư tại sự kiện này.

Bộ Chính trị chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Ngày 29/10/2015, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký Quyết định số 2015 - QĐNS/TW về việc chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và các chức danh Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tỉnh ủy Kon Tum quán triệt các Văn kiện Hội nghị Trung ương 12 (khóa XI)

Ngày 09/11, Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt các Văn kiện Hội nghị Trung ương 12 (khóa XI) và tổng kết Đại hội lần thứ XV Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Hưng Yên: Thông báo nhanh kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên vừa tổ chức Hội nghị Báo cáo viên thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015 - 2020 và định hướng công tác tuyên truyền tháng 11.

VNPT Hà Nội bảo đảm an toàn thông tin phục vụ Đại hội lần thứ XVI của Đảng bộ TP Hà Nội

Đại hội lần thứ XVI của Đảng bộ TP Hà Nội thành công trong niềm vui phấn khởi và sự tin tưởng của người dân Thủ đô. Sự thành công này có đóng góp của VNPT Hà Nội - đơn vị được thành phố lựa chọn để bảo đảm an toàn thông tin trong mọi tình huống và là nhà cung cấp viễn thông - internet để phục vụ việc đưa tin, tác nghiệp của Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội.

Nghiêm túc tiếp thu ý kiến hợp lý đóng góp vào dự thảo văn kiện

Việc lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng được thực hiện qua các đại hội của 68 đảng bộ trực thuộc Trung ương; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội; báo chí, thư và văn bản; Đảng đoàn Quốc hội.

Tổ chức các hoạt động nghệ thuật chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành quyết định về việc tổ chức các hoạt động nghệ thuật chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Hậu Giang triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp

Ngay sau khi kết thúc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020, địa phương này đã và đang tích cực triển khai nghị quyết đảng bộ các cấp đi vào cuộc sống, thể hiện quyết tâm cao thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

Bà Rịa – Vũng Tàu quyết tâm thực hiện mục tiêu Đại hội Đảng bộ lần thứ VI đề ra

Ngay sau Đại hội Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khóa VI (nhiệm kỳ 2015 – 2020), các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, Đảng đoàn, ban cán sự Đảng đã tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết; đồng thời nhanh chóng cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành các nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động, kế hoạch hàng năm và các đề án để tổ chức thực hiện, nhằm sớm đưa Nghị quyết Đại hội VI của Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống.

Đảng bộ tỉnh Bình Dương đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ X được Đại hội thông qua, đây là kết tinh trí tuệ, ý chí và nguyện vọng của toàn Đảng bộ và nhân dân địa phương này. Thống nhất trong tư tưởng và hành động, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh Bình Dương đang nỗ lực thi đua đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X đi vào cuộc sống.

Hải Dương: Mục tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm là 6,5-7%/năm là hoàn toàn khả thi

Đóng góp vào các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, nhân dân Hải Dương đồng tình với những đánh giá về nhìn lại 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới toàn điện đất nước, vừa khẳng định được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, vừa thể hiện sự nghiêm túc, chặt chẽ, khách quan trong nhìn nhận những hạn chế, yếu kém còn bộc lộ.