Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia


Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia là tổ chức trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông có chức năng khai thác hạ tầng an toàn thông tin phục vụ hoạt động giao dịch điện tử, bao gồm dịch vụ chứng thực chữ ký số và xác thực điện tử.

Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, trụ sở chính tại Hà Nội.

Tên giao dịch tiếng Anh: The National Electronic Authentication Centre. 

Tên viết tắt: NEAC.  

Địa chỉ: Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, số 115 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.36882333 (ext: 101)

Email: vanthuttctdtqg@mic.gov.vn

Website: http://www.neac.gov.vn

Giám đốc:

Bà Tô Thị Thu Hương

Email: tthuong@mic.gov.vn 

Phó Giám đốc:

- Ông Phạm Quang Hiếu

Điện thoại: 024.36882333 (ext: 103)

Email: pqhieu@mic.gov.vn  

- Ông Phạm Quốc Hoàn

Điện thoại: 024.36882333 (ext: 105)

Email: pqhoan@mic.gov.vn

- Ông Đặng Đình Trường (ext: 106)

Điện thoại: 024.36882333

Email: ddtruong@mic.gov.vn

Phòng Hành chính - Tổng hợp:

Phụ trách Phòng: Nguyễn Tuấn Dũng

Điện thoại: 024 3688 2333 (ext: 109)

Email: ntdung.neac@mic.gov.vn

Phòng Kế hoạch - Tài chính:

- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Đức Mạnh

Điện thoại: 024 3688 2333 (ext: 122)

Email: ndmanh@mic.gov.vn

Phó Trưởng phòng : Bà Nguyễn Thị Phương Thu

Điện thoại: 024 3688 2333 (ext: 107)

Email: ntpthu@mic.gov.vn

Phòng Hạ tầng xác thực điện tử:

Phó Trưởng phòng: Ông Lê Quang Tú

Điện thoại: 024.36882333 (ext: 114)

Email: lqtu@mic.gov.vn

Phòng Nghiên cứu và hợp tác quốc tế:

Phụ trách Phòng: Ông Nguyễn Đức Mạnh.

Điện thoại: 024 3688 2333 (ext: 117)

Email: ndmanh@mic.gov.vn 

Phòng Thẩm định và pháp chế:

Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Duy

Điện thoại: 024.36882333 (ext: 120)

Email: duynv@mic.gov.vn

Phòng Thông tin và phát triển dịch vụ:

Phó Trưởng phòng: Bà Phùng Thị Anh

Điện thoại: 024.36882333 (ext: 111)

Email: ptanh@mic.gov.vn

Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia có các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 989/QĐ-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia.

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)
Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia không?

Rất hài lòng

Hài lòng

Bình thường

Chưa hài lòng

Xem kết quả