Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông


Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông là tổ chức trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng xuất bản các xuất bản phẩm về thông tin và truyền thông phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ và các xuất bản phẩm phục vụ nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền đối ngoại của Đảng và Nhà nước.
 
Tên giao dịch quốc tế: Information and Communications Publishing House
 
Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch theo qui định của pháp luật; có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.
 
Tên viết tắt: IC Publisher

Trụ sở: Tầng 6, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.35772139, 35772141, 35772143, 35772138
Fax: 024.35579858
E-mail: nxb.tttt@mic.gov.vn
Website: http://nxbthongtintruyenthong.vn  
 
Giám đốc- Tổng biên tập:
Ông Trần Chí Đạt
ĐT: 024.35772142
Email: tcdat@mic.gov.vn
 
Phó Giám đốc- Phó Tổng biên tập:
Bà Ngô Thị Mỹ Hạnh
ĐT: 024.35772136
Email: nmhanh@mic.gov.vn
 
Phó Giám đốc
Ông Ngô Tấn Đạt
ĐT:  024.3 577 2137
Email: ntdat@mic.gov.vn
 
Phòng Tài chính - Kế toán:
Kế toán trưởng: Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai
ĐT: 024.35772622
Email: nttmai@mic.gov.vn
 
Phòng Kế hoạch - Tổng hợp:
Trưởng phòng: Ông Lê Đắc Quang
ĐT: 024.35772139
Email: ldquang@mic.gov.vn
 
Phòng Thiết kế - Sản xuất:

Trưởng phòng: Bà Bùi Thị Việt Hồng
ĐT: 024.35772037
Email: bvhong@mic.gov.vn
Phó trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Hùng
ĐT: 024.35572037
Email: nvhung@mic.gov.vn
 
Phòng Kinh doanh - Xuất bản phẩm:
Trưởng phòng: Ông Đàm Quốc Cường
ĐT: 024. 35772138; Fax: 024. 35772194
Email: dqcuong@mic.gov.vn
Phó trưởng phòng: Bà Trần Thị Bích Hường
ĐT: 024.35772138
Email: ttbhuong@mic.gov.vn
 
Ban Biên tập sách Khoa học - Kỹ thuật:
Trưởng ban: Ông Nguyễn Long Biên
ĐT: 024.35772143
Email: nlbien@mic.gov.vn
 
Ban Biên tập sách Chính trị - Kinh tế - Xã hội:
Phó trưởng ban: Bà Nguyễn Thị Lê
Email: ntle@mic.gov.vn
 
Ban Xuất bản điện tử và Ứng dụng công nghệ thông tin
Trưởng ban: Ông Nguyễn Tiến Phát
ĐT: 024.35772145
Email: ntphat@mic.gov.vn
Phó trưởng ban: Ông Lê Hà Vĩnh
Email: lhvinh@mic.gov.vn
 
Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh:

Địa chỉ: 8A, Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.35127750 Fax: 028.35127751
Email: cnsg@mic.gov.vn
Phó Trưởng chi nhánh, phụ trách: Bà Võ Thị Hồng Thắm
ĐT: 028.35127750
Email: vththam@mic.gov.vn
 
Chi nhánh tại thành phố Đà Nẵng:
Địa chỉ: 42 Trần Quốc Toản, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236-3897467 Fax: 0236-3843359
Email: cndn@mic.gov.vn
Phó trưởng chi nhánh, phụ trách: Ông Nguyễn Tiến Sỹ
Email: ntsy@mic.gov.vn
 
Chi nhánh tại Tây Nguyên:
Đại diện chi nhánh: Ông Hồ Sỹ Hảo
ĐT: 0500.3808088
Email: hosyhao@gmail.com

Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông có các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 1201/QĐ-BTTTT ngày 20/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)
Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông không?

Rất hài lòng

Hài lòng

Bình thường

Chưa hài lòng

Xem kết quả