Cục Công tác phía Nam


Cục Công tác phía Nam là tổ chức trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước thuộc trách nhiệm của Bộ về thông tin và truyền thông theo phân cấp của Bộ trưởng trên các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ Bình Thuận trở vào đến Cà Mau; làm đầu mối phối hợp các cơ quan trực thuộc Bộ và các cơ quan chức năng địa phương để tổ chức các hoạt động của Bộ trên địa bàn.
 
Cục Công tác phía Nam có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc, Ngân hàng để giao dịch.
 
Địa chỉ liên hệ: 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận I, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08. 38235404; FAX: 08. 38222988
 
Cục trưởng:
Ông Nguyễn Đình Tạo
ĐT: 08.38221820           Fax: 08.38235406
 
Phó Cục trưởng:
Ông Lê Minh Trí
ĐT: 08.38235409
 
Các đơn vị trực thuộc Cục:
- Văn phòng Cục
- Phòng Kế toán
- Phòng Báo chí, Xuất bản, Thông tin cơ sở
- Phòng Bưu chính, Viễn thông, Tin học
 
Cục Công tác phía Nam có các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo Quyết định số 1146/QĐ-BTTTT ngày 12/08/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục Công tác phía Nam.

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 5)
BÌNH LUẬN (0)
(Tích chọn để xác nhận bạn là bạn đọc, không phải là người máy tự động)