Vụ Khoa học và Công nghệ


Vụ Khoa học và Công nghệ là tổ chức trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về khoa học công nghệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng và bảo vệ môi trường trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.
 
Địa chỉ liên hệ: 18 Nguyễn Du - Hà Nội (Tòa nhà B, tầng 4)
Điện thoại: 024.39437328; Fax: 024.39437328
 
Vụ trưởng:
Ông Lê Xuân Công
ĐT: 024. 38225322
 
Phó Vụ trưởng:
- Ông Trần Quang Cường
ĐT: 024. 39446782
- Ông Đinh Quang Trung
ĐT: 024.39436412
 
Chuyên viên khoa học công nghệ
ĐT: 024.38226610
Chuyên viên công nghệ thông tin
ĐT: 024.39437329
Phòng Quản lý tiêu chuẩn, chất lượng
ĐT: 024.38226610
 
Vụ Khoa học và Công nghệ có các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 2136/QĐ-BTTTT ngày 28/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học và Công nghệ.

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 4)
BÌNH LUẬN (0)
(Tích chọn để xác nhận bạn là bạn đọc, không phải là người máy tự động)
Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Vụ Khoa học và Công nghệ không?

Rất hài lòng

Hài lòng

Bình thường

Chưa hài lòng

Xem kết quả