Văn bản của Hội Cựu chiến binh


Số
Ngày tháng
Nội dung
22/4/2013
Quyết định về việc thành lập các Ban Tham mưu, giúp việc Hội Cựu chiến binh Bộ Thông tin và Truyền thông - Khóa I (Nhiệm kỳ 2012-2017)
26/11/2012
Quyết định về việc chuẩn y ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ban Kiểm tra và Trưởng ban Kiểm tra Hội Cựu chiến binh Bộ Thông tin và Truyền thông
12/4/2012
Quyết định về việc thành lập Hội Cựu chiến binh Bộ Thông tin và Truyền thông
23/02/2012
Quyết định về việc thành lập Ban vận động lập Hội Cựu chiến binh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)