Phổ biến nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

(Mic.gov.vn) - Chiều ngày 17/10/2013, tại trụ sở Bộ (18 Nguyễn Du), Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị phổ biến nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Đồng chí Nguyễn Bắc Son, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - kiêm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bí thư Ban cán sự Đảng chủ trì và trực tiếp truyền đạt.


Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son thay mặt Ban cán sự Đảng trực tiếp phổ biến nhanh kết quả Hội nghị TƯ 8 khóa XI tại Hội nghị

Sau 10 ngày làm việc (từ 30/9 đến 9/10/2013) khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Ban Chấp hành Trung ương đã nhất trí cao thông qua Nghị quyết Hội nghị: Tiếp tục ưu tiên cao cho ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; Thông qua Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo; Tiếp tục hoàn thiện Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992; Vận dụng nhuần nhuyễn bài học dựng nước và giữ nước của ông cha; Thành lập 5 Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XII của Đảng.

Cùng dự có các đồng chí Thứ trưởng; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ; lãnh đạo Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện; đại diện các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông và nhiều Đảng viên đang làm việc tại cơ quan Bộ.
 
Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Bắc Son thay mặt Ban cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI bao gồm: tình hình kinh tế - xã hội năm 2013, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014; tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về kinh tế - xã hội; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; và một số vấn đề quan trọng khác liên quan đến công tác xây dựng Đảng.
 
 
 
Toàn cảnh hội nghị
 

Các đại biểu tham dự hội nghị

Xuân Lộc - Phi Hổ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)