Học và làm theo Bác bằng nhiều việc làm cụ thể

(Mic.gov.vn) - Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung, yêu cầu của Chỉ thị; đồng thời, cụ thể hóa theo yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn của địa phương.


Các tập thể, các nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại Hội nghị tuyên dương, 26/8/2013

Học và làm theo Bác bằng nhiều việc làm cụ thể

Đó là phương châm chỉ đạo được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, đơn vị trên địa bàn tỉnh cần tập trung thực hiện, nhằm đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tiếp tục đi vào cuộc sống.

Trên tinh thần đó, ngay từ đầu năm 2013, các Ban Đảng của tỉnh như: Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Ủy ban kiểm tra và Văn phòng Tỉnh ủy Kon Tum đã thường xuyên tổ chức các cuộc giao ban, trao đổi thông tin và phối hợp tham mưu giúp Tỉnh ủy triển khai có hiệu quả Chỉ thị 03-CT/TW gắn với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Đặc biệt, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 03, trên cơ sở tham mưu của các ban, sau đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Tỉnh ủy Kon Tum đã có những chỉ đạo mới; trong đó, đáng chú ý là tăng cường cuộc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh, trước hết, là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đã tiến hành xây dựng dự thảo Chỉ thị về nội dung này và đang trình xin ý kiến của Ban Tuyên giáo Trung ương. Đây sẽ là cơ sở để cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh căn cứ, tổ chức thực hiện có hiệu quả hơn vấn đề đấu tranh, ngăn chặn tình hình suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên của tỉnh nói riêng và trong quá trình triển khai, thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ nói chung.

Hiện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đang triển khai thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Thực hiện Quy định này, ngay từ đầu năm 2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đã ban hành Hướng dẫn số 05 về thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Theo đó, các tổ chức cơ sở đảng tại Kon Tum đã triển khai cho cán bộ chủ chốt viết bảng đăng ký nêu gương; thông báo công khai các nội dung đăng ký của lãnh đạo để cán bộ, nhân viên trong đơn vị giám sát, theo dõi, giúp đỡ. Trong quá trình thực hiện, đến nay, có nơi đã tổ chức cho cán bộ chủ chốt báo cáo liên hệ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của bản thân tại các buổi sinh hoạt tư tưởng sáng thứ 2 hàng tuần; chỉ đạo thực hiện vấn đề nêu gương gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, nhất là trong phong trào xây dựng nông thôn mới và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền nơi công tác….

Ngoài ra, trong năm 2013, trên cơ sở thực hiện chuyên đề theo hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum còn chọn chủ đề trọng tâm là “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Kon Tum nguyện làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân”. Theo đó, đã có 14/14 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy ký bản cam kết giao ước thi đua thực hiện với 5 nội dung trọng tâm, trong đó quyết tâm mỗi năm, mỗi đảng bộ trực thuộc tỉnh xây dựng ít nhất 2 mô hình làm tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để nhân diện rộng.

Tiếp tục nhân rộng các điển hình “Làm theo Bác”

Đây cũng là một nội dung trọng tâm được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum chú trọng trong năm 2013. Để thực hiện nội dung này, ngay từ đầu năm 2013, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong tỉnh trên cơ sở ký kết các văn bản đăng ký thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, đã chủ động kiểm tra, rà soát nhằm kịp thời phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến “Làm theo Bác”.

Đặc biệt, vào ngày 26/8 vừa qua, trong không khí thiết thực chào mừng kỷ niệm 68 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đã tổ chức Hội nghị giới thiệu 27 mô hình hiệu quả (trong đó, 23 mô hình được xét chọn biểu dương, khen thưởng), 44 tập thể, cá nhân tiêu biểu điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013.

Các mô hình “Làm theo Bác” kể trên đều là những mô hình thể hiện nhiều việc làm gắn với những con người bình dị, đời thường. Trong đó, điển hình như: Mô hình cán bộ, nhân viên Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh, mỗi ngày đóng góp ít nhất 1.000 đồng xây dựng nhà tình nghĩa. Thông qua buổi chào cờ vào ngày 10 hàng tháng, chi bộ thôn Măng Tôn, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi vận động nhân dân quyên góp “Hũ gạo tình thương, ống tiền tiết kiệm”. Hội phụ nữ thị trấn Đắk Rve, huyện Kon Rẫy thực hiện “Hũ gạo tình thương”, “Nuôi heo đất tiết kiệm”. Huyện Ngọc Hà thực hiện có hiệu quả 60 “Ngân hàng” cộng đồng tại 58 thôn, làng dân tộc thiểu số (với bình quân mỗi “Ngân hàng” được đầu tư 100 triệu đồng, gồm 5 tấn lương thực, 5 tấn phân bón các loại, chế phẩm sinh học, lúa giống và 20 triệu đồng tiền mặt), góp phần giúp các hộ nghèo tại địa phương trong thời kỳ giáp hạt. Gương Cựu Chiến binh Nguyễn Duy Điện (thôn 2, xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy) giúp nhiều hộ nghèo tại địa phương về giống, vốn, kỹ thuật trồng cây cao su để vươn lên thoát nghèo. Gương đảng viên Cao Thị Phú (tổ 1, phường Duy Tân, TP. Kon Tum) nhận nuôi dưỡng và tổ chức dạy nghề miễn phí cho 14 trẻ khuyết tật …

Có thể nói, đây là những kết quả sinh động và cụ thể trong việc tăng cường thực hiện "Làm theo" Bác. Để việc "Làm theo" tiếp tục được triển khai sâu rộng, đạt hiệu quả, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đã yêu cầu cấp ủy các cấp tiếp tục đi sâu tìm hiểu, phát hiện và làm tốt hơn công tác biểu dương, khen thưởng để nhân rộng các điển hình tiên tiến. Các cơ quan báo chí cần thường xuyên tuyên truyền, cung cấp thông tin để các tấm gương điển hình làm theo Bác thực sự lan tỏa sâu rộng hơn nữa trong xã hội./.

Theo http://dangcongsan.vn/

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)