Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng

(Mic.gov.vn) - Ngày 16/4, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bình Dương tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 43 tập thể và 138 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 03.

Hội nghị đã đề ra 5 nhiệm vụ trong năm 2013 là: Các cấp uỷ đưa việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu là công việc thường xuyên, quan trọng của địa phương, đơn vị, từng cán bộ đảng viên; chỉ đạo chặt chẽ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với nâng cao chất lượng sinh hoạt thường kỳ của chi bộ và với công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; tổ chức thực hiện tốt những giải pháp khắc phục ngay những hạn chế, khuyết điểm đã được kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong qúa trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Các cấp, các ngành tiếp tục rà soát việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chuẩn mực đạo đức phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị; phát huy vai trò, trách nhiệm, tính gương mẫu của người đứng đầu. Mỗi cán bộ đảng viên phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, thực sự là một tấm gương về phẩm chất, đạo đức, lối sống, cấp trên phải gương mẫu trước cấp dưới, đảng viên gương mẫu trước nhân dân từ đó tạo ra sức lan toả, tác động đến toàn xã hội...

Thời gian qua, các cấp, các ngành đã đẩy mạnh tuyên truyền về Chỉ thị 03, các điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác bằng nhiều hình thức phong phú, góp phần tạo thành cuộc sinh hoạt chính trị thường xuyên từ tỉnh đến cơ sở như lồng ghép nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt chi bộ, các buổi sinh hoạt hội, tổ, nhóm,...

Một số địa phương có nhiều đồng bào tôn giáo đã có những hình thức tuyên truyền như tổ chức hội nghị triển khai, phối hợp cùng các chức sắc tôn giáo để lồng ghép nội dung tuyên truyền đạo đức, tấm gương Hồ Chí Minh trong các buổi sinh hoạt đạo đức cho giáo dân trên địa bàn./.

Theo TTXVN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)