Đoàn Thanh niên Bộ Thông tin và Truyền thông


 

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với Ban Chấp hành Đoàn Bộ  khóa III, nhiệm kỳ 2013 - 2018


Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với Ban Chấp hành Đoàn Bộ  khóa III, nhiệm kỳ 2013 - 2018

* Giới thiệu chung
* Danh sách Ban chấp hành
* Danh sách các cơ sở Đoàn trực thuộc


Giới thiệu chung

Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Thông tin và Truyền thông (Đoàn Thanh niên Bộ TT&TT) là tổ chức Đoàn tương đương cấp Huyện được thành lập theo Quyết định số 120/QĐ-TNHN ngày 25 tháng 6 năm 2003 của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Năm 2007, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Thông tin và Truyền thông chuyển về trực thuộc Đoàn Khối các cơ quan Trung ương.

Đoàn Thanh niên Bộ TT&TT là một tổ chức chính trị, xã hội của Bộ Thông tin và Truyền thông, mọi hoạt động của Đoàn Bộ đều thực hiện theo sự chỉ đạo của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương và của Đảng uỷ Bộ, Ban Cán sự đảng và Lãnh đạo Bộ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Đoàn Thanh niên Bộ TT&TT là trường học xã hội chủ nghĩa cho đoàn viên, thanh niên Bộ, là tổ chức bảo vệ quyền, lợi hợp pháp cho tuổi trẻ trong Bộ và là đội dự bị tin cậy của Đảng uỷ Bộ, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng bộ Bộ.

Đoàn Thanh niên Bộ TT&TT có nhiệm vụ tổ chức các hoạt động chính trị, xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng nhằm giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên trong Bộ cùng tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và xã hội.

Hiện nay, Đoàn Thanh niên Bộ TT&TT có tổng số gần 3.100 đoàn viên đang sinh hoạt tại 26 cơ sở Đoàn trực thuộc (06 Đoàn cơ sở và 20 Chi đoàn cơ sở), trải dài từ Bắc vào Nam, trong đó có gần 900 đoàn viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các đơn vị và hơn 2200 đoàn viên là sinh viên các trường thuộc Bộ. 

Đoàn Thanh niên Bộ luôn quán triệt và phổ biến tới toàn thể đoàn viên các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, của Đoàn cấp trên và của Bộ Thông tin và Truyền thông, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, trình độ lý luận và củng cố niềm tin của đoàn viên, thanh niên vào sự nghiệp đổi mới đất nước.

Đoàn Thanh niên Bộ TT&TT tham gia đầy đủ các hoạt động do Đoàn Khối tổ chức, chủ động tổ chức các hoạt động thể thao, văn nghệ cho đoàn viên, thanh niên tham gia, tổ chức các hoạt động tình nguyện có chiều sâu, có ý nghĩa thực tế, được các cơ sở đoàn hưởng ứng và tham gia tích cực. Tuổi trẻ Bộ Thông tin và Truyền thông luôn xung kích tham gia và có đóng góp tích cực trong tất cả các nhiệm vụ chuyên môn và nhiều đề tài, dự án nghiên cứu khoa học của Bộ. Thông qua công tác Đoàn, các đoàn viên, thanh niên của Bộ đã có nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, từ đó đóng góp cho việc nâng cao chất lượng của các tổ chức này.

Đa số đoàn viên, thanh niên có trình độ học vấn cao, có lòng nhiệt tình cách mạng, có ý chí xung kích, tích cực tham gia thực hiện mọi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị góp phần đưa hoạt động của đoàn viên, thanh niên Bộ ngày càng thiết thực, hiệu quả.


Danh sách Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ TT&TT nhiệm kỳ 2013-2018
1. Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư
2. Vũ Minh Hải, Phó Bí thư
3. Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Bí thư
4. Nguyễn Tiến Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ
5. Đỗ Minh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ
6. Vũ Thị Nhung, Ủy viên Ban Thường vụ
7. Bùi Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ
8. Đặng Tùng Anh
9. Nguyễn Thành Chung
10. Phạm Thị Duyên
11. Nguyễn Văn Hùng
12. Phan Trung Kiên
13. Lê Phước Cửu Long
14. Nguyễn Đức Mạnh
15. Nguyễn Thành Nam
16. Tô Thị Thiên Ngân
17. Nguyễn Thanh Quân
18. Đỗ Ngọc Tân
19. Nguyễn Công Thành
20. Lại Trung Thiện
21. Mai Thành Trung
22. Trịnh Xuân Trường
23. Nguyễn Đức Tuân
24. Chu Thế Tuấn
25. Vũ Kiêm Văn


Danh sách các cơ sở đoàn trực thuộc
1. Chi đoàn Văn phòng Bộ
2. Chi đoàn Vụ Công nghệ thông tin
3. Chi đoàn Vụ Hợp tác quốc tế- Vụ Khoa học và Công nghệ
4. Chi đoàn Pháp chế-TCCB-Thanh tra
5. Chi đoàn Vụ Kế hoạch - Tài chính
6. Chi đoàn Vụ Bưu chính
7. Đoàn cơ sở Cục Tần số vô tuyến điện
8. Đoàn cơ sở Cục Viễn thông
9. Chi đoàn Cục Ứng dụng CNTT
10. Chi đoàn Cục Báo chí - Tạp chí Toàn cảnh SKDL
11. Chi đoàn Cục Xuất bản
12. Chi đoàn Cục QL Phát thanh, Truyền hình và TTĐT
13. Chi đoàn  Cục Thông tin đối ngoại
14. Chi đoàn Viện Chiến lược TT&TT
15. Đoàn cơ sở Trung tâm Internet Việt Nam
16. Chi đoàn Trung tâm Thông tin
17. Chi đoàn Tạp chí CNTT&TT
18. Chi đoàn Báo Bưu điện VN
19. Chi đoàn Trung tâm báo chí và hợp tác TT quốc tế
20. Chi đoàn Trường đào tạo,  bồi dưỡng CBQL TT&TT
21. Chi đoàn Viện CN phần mềm và nội dung số VN
22. Chi đoàn Nhà xuất bản TT&TT
23. Đoàn cơ sở Quỹ dịch vụ Viễn thông công ích VN
24. Chi đoàn Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính VN
25. Đoàn Trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt Hàn
26. Chi đoàn Báo điện tử VietNamnet
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)