Cục An toàn thông tin trả lời phản ánh kiến nghị của ông Trần Trịnh Đô trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 16/1/2024, Cục An toàn thông tin đã có Công văn số 59/CATTT-VNCERTCC trả lời kiến nghị của ông Trần Trịnh Đô trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia do Văn phòng Chính phủ chuyển đến.


 Cục An toàn thông tin nhận được kiến nghị của ông Trần Trịnh Đô trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia do Văn phòng Chính phủ chuyển đến, có nội dung:

“Tôi có nộp hồ sơ yêu cầu cấp Tên Định Danh cho số điện thoại của hộ kinh doanh của mình, hồ sơ tôi nộp đầy đủ theo quy định, hồ sơ số 000.00.28.G14-231121-5992. Nhưng hồ sơ bị trả về và yêu cầu bổ xung giấy tờ, ngoài ra không nêu rõ lý do nào khác. Nhưng thực tế tôi đã nộp đầy đủ giấy tờ theo quy định. Nếu yêu cầu tôi bổ xung giấy tờ phải ghi rõ tôi đã sai hay thiếu giấy tờ gì. Và trong lúc tôi đăng ký, có rất nhiều cá nhân không biết bằng cách nào có thông tin của tôi (tôi nghi ngờ thông tin của tôi đã bị bán ra bên ngoài để trục lợi), họ đã gọi điện + gửi email cho tôi rất nhiều lần yêu cầu tôi để họ thực hiện việc đăng ký hộ với phí 800.000 tới 1.000.000 vnd (có ảnh kèm theo). Qua đó tôi cho rằng cơ quan phê duyệt cố tình không duyệt hồ sơ của tôi mặt dù hồ sơ đã đủ tất cả các yêu cầu, nhằm mục đích để cấu kết với bên thứ 3 làm dịch vụ trục lợi, mặc dù đây là quyền lợi chính đáng của cá nhân và doanh nghiệp trong nước.”

Cục An toàn thông tin trả lời Ông như sau:

Ngày 14/11/2023, Cục An toàn thông tin đã tiếp nhận và thụ lý xong hồ sơ đăng ký tên định danh của HKD Cửa hàng Kim Thanh với mã số 000.00.28.G14-231114-5916.

Hồ sơ này đã được dừng xử lý do tên định danh đăng ký là “Cua hang Kim Thanh” vượt quá 11 ký tự không tuân thủ theo quy định tại Điều 23 của Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác. Chi tiết kết quả hồ sơ (bao gồm chi tiết các lý do từ chối hồ sơ) đã được Cục An toàn thông tin gửi đến tài khoản của Ông trên hệ thống dịch vụ công vào cùng ngày (như hình ảnh gửi kèm bên dưới):

Ngày 21/11/2023, Cục An toàn thông tin cũng đã tiếp nhận và thụ lý xong hồ sơ đăng ký tên định danh của HKD Cửa hàng Kim Thanh với mã số 000.00.28.G14-231121-5992. Hồ sơ này tương tự như bộ hồ sơ đã gửi ngày 14/11/2023. Do vậy Cục An toàn thông tin đã dừng xử lý hồ sơ và thông báo lý do tương tự đến tài khoản dịch vụ công của Ông, cụ thể như hình ảnh bên dưới:

Liên quan tới nội dung Ông kiến nghị cơ quan phê duyệt hồ sơ cố tình không duyệt hồ sơ của mình, chúng tôi có ý kiến như sau:

Việc tiếp nhận và xử lý thủ tục hành chính cấp tên định danh luôn được Cục An toàn thông tin tuân thủ theo đúng quy định pháp luật, luôn ưu tiên việc đảm bảo an toàn, bí mật thông tin của tổ chức/cá nhân xin cấp tên định danh. Trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính chúng tôi khẳng định không có việc lộ lọt thông tin cá nhân của tổ chức/cá nhân xin cấp tên định danh.

Hiện nay, việc lộ lọt thông tin dữ liệu của tổ chức, cá nhân đến từ rất nhiều nguyên nhân khác nhau như do các thiết bị đầu cuối bị nhiễm mã độc, hoặc trong quá trình sử dụng các mạng xã hội người dùng cuối vô tình để lộ, lọt thông tin… Do vậy, tổ chức/cá nhân nên cẩn thận, biết cách bảo vệ thông tin của mình trên mạng Internet.

Cục An toàn thông tin trân trọng cảm ơn Ông đã có phản ánh như vậy để chúng tôi tiếp tục rà soát và bảo vệ người dân trên mạng Internet một cách tốt hơn./.

Cục An toàn thông tin

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)