Thông báo kết quả thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức của Trung tâm Thông tin năm 2023

(Mic.gov.vn) - 

Hội đồng thi tuyển viên chức của Trung tâm Thông tin năm 2023 (sau đây gọi tắt là Hội đồng) ra thông báo (Thông báo 01/TB-HĐTT ngày 02/01/2024) tới các thí sinh đã dự thi Vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức của Trung tâm Thông tin năm 2023.


 1.    Kết quả thi vòng 2

Hội đồng thi tuyển thông báo kết quả thi Vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức của Trung tâm Thông tin năm 2023 (Chi tiết như danh sách kèm theo).

2.    Thông báo về việc nhận Đơn phúc khảo

Trên cơ sở kết quả thi Vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức của Trung tâm Thông tin năm 2023 tại Thông báo này, thí sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi viết môn Nghiệp vụ chuyên ngành nộp trực tiếp Đơn phúc khảo (theo mẫu gửi kèm) tại Hội đồng thi tuyển.

Thời hạn nhận Đơn phúc khảo: 15 ngày kể từ ngày 02/01/2024.

Địa điểm nhận Đơn phúc khảo: Hội đồng thi tuyển, Trung tâm Thông tin, số 18 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Thời gian nhận Đơn phúc khảo: Trong giờ hành chính (trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).

 3. Mức thu phí và thủ tục phúc khảo

Mức thu: 150.000 đồng/bài thi (căn cứ Điều 4 Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức).

Hình thức nộp lệ phí phúc khảo: Nộp trực tiếp cùng Đơn phúc khảo.

Hội đồng thi tuyển viên chức của Trung tâm Thông tin năm 2023 trân trọng thông báo./. 

TTTT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)