Thông báo kết quả điểm phúc khảo vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức của Bộ Thông tin và Truyền thông

(Mic.gov.vn) - 

Hội đồng tuyển dụng công chức của Bộ Thông tin và Truyền thông (sau đây gọi tắt là Hội đồng tuyển dụng) thông báo (Thông báo 15/TB-HĐTD ngày 3/1/2023) kết quả chấm phúc khảo vòng 1 kỳ thi tuyển công chức của Bộ Thông tin và Truyền thông (có danh sách kèm theo).


 Kết quả chấm phúc khảo được thông báo tới người có đơn đề nghị phúc khảo, đồng thời được đăng tải tại trang thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông: www.mic.gov.vn.

TCCB

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)