Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự thi tuyển viên chức Vòng 2 của Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông năm 2023

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 18/12/2023, Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2023 Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông báo số 11/TB-HĐTT thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự thi tuyển viên chức Vòng 2 của Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông năm 2023


Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 398/QĐ-NXBTTTT ngày 16 tháng 10 năm 2023 của Giám đốc Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức của Nhà xuất bản;

Căn cứ kết quả thi Vòng 1 kỳ thi tuyển dụng viên chức của Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, Hội đồng tuyển dụng viên chức của Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông (sau đây gọi tắt là Hội đồng tuyển dụng) thông báo triệu tập thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự thi tuyển dụng viên chức của Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông năm 2023 (Vòng 2), cụ thể như sau:

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự kỳ thi tuyển dụng viên chức của Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông năm 2023 (Vòng 2) (danh sách đính kèm thông báo này), được đăng tại cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông: www.mic.gov.vn và website của Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông: www.thongtintruyenthong.vn.

- Yêu cầu các thí sinh tự kiểm tra lại các thông tin cá nhân trong Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự kỳ thi tuyển dụng viên chức của Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông và Website của Nhà xuất bản. Nếu có phát hiện sai lệch đề nghị thí sinh thông tin lại để Hội đồng xem xét, điều chỉnh trước 17h00 ngày 21/12/2023. Thí sinh liên hệ theo số máy của Hội đồng 0243.5772139 (chị Nguyễn Ánh Hồng).

2. Thời gian, địa điểm làm thủ tục dự thi

a) Ngày thứ 6 (22/12/2023)

b) Địa điểm thi: Tầng 3, Cục Tần số Vô tuyến điện, số 115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội. Thông tin chi tiết về danh sách thí sinh theo số báo danh, theo phòng thi sẽ được niêm yết tại địa điểm tổ chức thi vào ngày 22/12/2023.

c) Hình thức thi: Thi thực hành môn nghiệp vụ chuyên ngành (thí sinh không được sử dụng tài liệu), cụ thể như sau:

- 13h30: thí sinh có mặt tại phòng thi.

- 13h30 - 14h00: thí sinh làm thủ tục tại phòng thi.

- 14h00 - 17h00: thí sinh làm bài thi.

d) Yêu cầu đối với thí sinh dự thi

- Thí sinh đủ điều kiện dự thi nghiên cứu Nội quy thi tuyển viên chức trong thời gian dự thi (Phụ lục I).

- Thí sinh dự thi mang theo căn cước công dân/Chứng minh nhân dân (hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh của thí sinh) khi tham dự kỳ thi tuyển dụng để giám thị phòng thi đối chiếu khi gọi vào phòng thi.

3. Thông báo này được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông: mic.gov.vn và Website của Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông: www.thongtintruyenthong.vn và niêm yết tại trụ sở của Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông.

Thông báo triệu tập cũng được gửi qua đường bưu điện cho các thí sinh. Trường hợp thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn trong danh sách dự tuyển mà không nhận được thông báo triệu tập của Hội đồng tuyển dụng viên chức thì vẫn có mặt đầy đủ, đúng giờ tại địa điểm nêu trên để làm thủ tục dự thi tuyển Vòng 2.

Mọi thắc mắc liên quan đến việc tổ chức thi tuyển viên chức, vui lòng liên hệ phòng Hành chính - Tổng hợp qua số điện thoại 0243.5772139 để được hướng dẫn, giải đáp./.

Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)