Đính chính Phụ lục 02 của Thông báo 06/TB-HĐTD của Hội đồng tuyển dụng công chức của Cục Thông tin đối ngoại

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 11/12/2023, Hội đồng tuyển dụng công chức của Cục Thông tin đối ngoại đã ban hành Thông báo số 06/TB-HĐTD về Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi Vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức của Cục Thông tin đối ngoại năm 2023. Do sơ xuất, Hội đồng tuyển dụng công chức của Cục Thông tin đối ngoại đã thông tin chưa chính xác đối với một số văn bản trong danh mục nội dung ôn tập kỳ thi tuyển công chức của Cục Thông tin đối ngoại tại Phụ lục 2. Vì vậy, Hội đồng tuyển dụng công chức của Cục Thông tin đối ngoại xin đính chính nội dung văn bản tại Phu lục 02 


Nội dung đính chính tại Phu lục 02 như sau:

 - Áp dụng đối với vòng 1, các văn bản liên quan: “Luật Cán bộ, công chức năm 2008”.

- Áp dụng đối với vòng 2, Vị trí Hành chính - Tổng hợp: “Luật Cán bộ, công chức năm 2008”.

Các nội dung khác tại Phụ lục 02 của Thông báo số 06/TB-HĐTD ngày 11/12/2023không thay đổi. Hội đồng tuyển dụng công chức Cục Thông tin đối ngoại xin thông báo để các thí sinh được biết.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Cục Thông tin đối ngoại qua số điện thoại: 024 37676766, máy lẻ 101 để được giải đáp./.

TTĐN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)