Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổng kết công tác Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 15/12/2023 Đảng ủy Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Lần thứ 16 (mở rộng); Tổng kết công tác Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW; đồng chí Chu Quang Hào - Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Tổng Giám đốc Tổng công ty; đồng chí Nguyễn Hùng Sơn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo các Ban, đơn vị thuộc Đảng ủy Khối DNTW


HN1_1.jpg

Toàn cảnh hội nghị

Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong điều kiện vô cùng khó khăn

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hùng Sơn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty cho biết, năm 2023 mặc dù còn rất nhiều khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Tổng công ty và sự vào cuộc quyết liệt của Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc, Bưu điện Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả khả quan.

Đảng ủy Tổng công ty đã đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo trên tất cả các lĩnh vực, thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng đảng và nhiệm vụ chính trị, tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng tại doanh nghiệp nhà nước. 100% cán bộ, đảng viên được học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương và Đảng ủy cấp trên. Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Văn hóa doanh nghiệp ngày càng đi vào chiều sâu; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các luận điệu sai trái được thực hiện nghiêm túc; công tác tư tưởng ngày càng được quan tâm. Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ luôn được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và công tác dân vận, văn phòng cũng luôn được chú trọng thực hiện tốt trong toàn Đảng bộ.

Đặc biệt, năm 2023, Đảng uỷ Tổng công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm vừa đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phục vụ công ích, vừa thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Năm 2023, doanh thu toàn Tổng công ty dự kiến đạt 17.955 tỷ đồng, tổng lợi nhuận đạt 615,2 tỷ đồng. Trong đó tổng doanh thu Công ty mẹ dự kiến đạt: 15.725 tỷ đồng, tăng 1,4% so với thực hiện năm 2022; Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt: 518 tỷ đồng, tăng 39,6%; Nộp ngân sách nhà nước dự kiến đạt: 705 tỷ đồng, tăng 3,8% so với thực hiện năm 2022. Năng suất lao động đạt 140,93 triệu đồng/người/năm, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm trước; tiền lương bình quân ước đạt 9,89 triệu đồng/người/tháng, tăng 20,8%.

Tập trung triển khai 03 hướng đột phá, 04 trụ cột

Với quyết tâm đổi mới toàn diện mọi mặt hoạt động để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng uỷ Tổng công ty đặt mục tiêu năm 2024 phấn đấu tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 80%/năm; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 90%/năm. Phấn đấu bồi dưỡng kết nạp mới từ 40 đảng viên trở lên và hoàn thành trước 01 năm mục tiêu phát triển đảng viên mới theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025. 100% tổ chức cơ sở đảng ban hành quy chế làm việc của cấp uỷ; 50% tổ chức cơ sở Đảng được công nhận Đảng bộ/chi bộ 4 Tốt. 100% đảng viên được học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối và Đảng ủy Tổng công ty.

Đảng ủy Tổng công ty sẽ lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sát sao việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phấn đấu năm 2024 doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước tăng từ 10 - 13%. Đặc biệt, Đảng ủy Tổng công ty sẽ lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai đề án cơ cấu, đổi mới tổ chức sản xuất của Tổng công ty theo hướng tách bạch hoạt động kinh doanh và hoạt động vận hành; Ổn định mô hình tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh tại địa bàn trọng điểm (Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh).

Bên cạnh đó, Tổng công ty cũng tập trung triển khai hiệu quả chiến lược phát triển theo 03 hướng đột phá (Nền tảng công nghệ thông tin; sự hiện diện của Tổng công ty tại các thôn xóm, phường xã; điều hành xuyên suốt, hiệu quả); 04 trụ cột (Hạ tầng bưu chính đóng vai trò chủ lực của quốc gia; Dịch vụ tài chính bưu chính hấp dẫn, tin cậy; Sàn Thương mại điện tử về nông lâm thủy sản với hệ sinh thái tam nông lớn nhất Việt Nam; Dịch vụ Hành chính công hiệu quả tin cậy, phi địa giới hành chính)

Đánh giá cao những nỗ lực đã đạt được của Đảng ủy Tổng công ty Bưu điện Việt Nam trong bối cảnh còn rất nhiều khó khăn, thách thức, đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW đề nghị năm 2024, Đảng ủy Tổng công ty cần tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Tổ chức học tập, quán triệt kịp thời, đầy đủ, cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Quy định của Trung ương, Đảng ủy Khối, đồng thời tiếp tục thực hiện hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hành xây dựng chỉnh đốn Đảng; kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp. Thường xuyên theo dõi tình hình nắm bắt tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động để có giải pháp xử lý kịp thời.

Đồng chí Lê Văn Châu yêu cầu, Đảng ủy Tổng công ty tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung các quy định về công tác xây dựng Đảng theo các quy định, hướng dẫn mới. Thực hiện tốt việc rà soát bổ sung quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ chất lượng, đúng quy định. Đặc biệt lưu ý việc chuẩn bị nhân sự Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu cũng như việc thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, tăng cường đoàn kết nội bộ, mở rộng dân chủ.

Ngoài ra, Đảng ủy Tổng công ty cần tiếp tục nâng cao chất lượng kiểm tra giám sát trong toàn Đảng bộ, xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2024 phù hợp với đặc thù từng đơn vị, chú trọng kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Thực hiện tốt công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở; tiếp tục quan tâm tới công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đoàn thể xã hội; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đáp ứng yêu cầu phát triển đổi mới của doanh nghiệp và gắn xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh với xây dựng Văn hóa doanh nghiệp.

“Lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả và phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. Tập trung thực hiện 3 hướng đột phá và 04 trụ cột. Cụ thể hóa sự lãnh đạo của Đảng thông qua việc ban hành các Nghị quyêt chuyên đề; tập trung thực hiện quyết liệt hiệu quả kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư giai đoạn 2021 - 2025, chiến lược phát triển Tổng công ty giai đoạn 2026 - 2030 và triển khai kịp thời, hiệu quả đề án tái cơ cấu doanh nghiệp” - đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW lưu ý thêm. 

Thay mặt Đảng ủy Tổng công ty, đồng chí Chu Quang Hào - Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Tổng Giám đốc Tổng công ty tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW. Đồng thời nhấn mạnh, nhiệm vụ của Đảng bộ Tổng công ty năm 2024 rất nặng nề, đặc biệt là đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024.

Trong bối cảnh thị trường dịch vụ biến động nhanh; tiếp tục khó khăn và áp lực cạnh tranh ngày càng quyết liệt, để đảm bảo hiệu quả hoạt động chung trong cả nhiệm kỳ của Tổng công ty, đồng chí Chu Quang Hào đề nghị các đồng chí cấp ủy, cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Tổng công ty tập trung tổ chức triển khai nghiêm túc, quyết liệt, dứt điểm các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Trong đó, đặc biệt chú trọng triển khai các giải pháp đồng bộ để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng; các mục tiêu, chỉ tiêu kinh doanh năm 2024 để đảm bảo thu nhập, tiền lương cho người lao động. “Đây được coi là nhiệm vụ trọng yếu, hàng đầu, là trách nhiệm của cấp ủy và lãnh đạo các đơn vị” - đồng chí Chu Quang Hào nhấn mạnh tại Hội nghị.

Cũng trong sáng nay, Đảng ủy Tổng công ty đã tổ chức tổng kết công tác kiểm tra giám sát năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Đồng thời thông qua các dự thảo báo cáo, chương trình công tác năm 2024; báo cáo Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2024; Nghị quyết về mục tiêu phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty.

Nhân dịp này, Đảng ủy Tổng công ty đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đào Duy Nghị, đảng viên Chi bộ Tổng hợp, Đảng bộ Công ty Vận chuyển và Kho vận Bưu điện. Đồng thời trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân Vận”, “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng”, “Vì sự nghiệp kiểm tra” của đảng năm 2023 cho 06 đồng chí.

PV

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)