Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi Vòng 1 kỳ thi tuyển dụng viên chức của Cục Thông tin đối ngoại năm 2023

(Mic.gov.vn) - 

 Ngày 11/12/2023, Hội đồng tuyển dụng viên chức Cục Thông tin đối ngoại đã ban hành Thông báo số 06/TB-HĐTD thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi Vòng 1  kỳ thi tuyển dụng viên chức của Cục Thông tin đối ngoại năm 2023 


Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 187/QĐ-TTĐN ngày 27/10/2023 về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức của Cục Thông tin đối ngoại năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 162/QĐ -TTĐN ngày 06 /12/2023 về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển dụng viên chức của Cục Thông tin đối ngoại năm 2023 (Vòng 1), Hội đồng tuyển dụng viên chức của Cục Thông tin đối ngoại (sau đây gọi tắt là Hội đồng tuyển dụng) thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi Vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức của Cục Thông tin đối ngoại năm 2023, cụ thể như sau:

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự kỳ thi tuyển dụng viên chức của Cục Thông tin đối ngoại (Vòng 1): được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Thông tin đối ngoại: www.vietnam.vn và Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông: www.mic.gov.vn.

Đề nghị các thí sinh tự rà soát, kiểm tra các thông tin cá nhân trong Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự kỳ thi tuyển dụng viên chức của Cục Thông tin đối ngoại được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục Thông tin đối ngoại và Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông. Nếu phát hiện sai lệch thông tin đề nghị có Đơn đề nghị gửi Hội đồng tuyển dụng (qua Văn phòng Cục) Cục Thông tin đối ngoại trước ngày 18/12/2023 để xem xét, điều chỉnh (nếu có).

2. Thời gian, địa điểm làm thủ tục dự thi:

a) Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 23/12/2023 (Thứ Bảy).

b) Địa điểm: tầng 10 Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

c) Nội dung: khai mạc kỳ thi và làm thủ tục dự thi gồm:

- Khai mạc kỳ thi;

- Làm thủ tục dự thi:

+ Kiểm tra văn bằng gốc đối với các thí sinh miễn thi ngoại ngữ;

+ Thu phí dự thi.

3. Thời gian, địa điểm thi Vòng 1 (trắc nghiệm trên máy vi tính)

a) Thời gian: Ngày 23/12/2023 (Thứ Bảy)

Từ 13 giờ 00 đến 13 giờ 30 phút: làm thủ tục vào phòng thi

Từ 13 giờ 30 phút đến 14 giờ 30 phút: thi môn Kiến thức chung

Từ 16 giờ 00 phút đến 16 giờ 30: thi môn Tiếng Anh.

b) Địa điểm thi: Hội trường tầng 10, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Thông tin chi tiết về danh sách thí sinh theo số báo danh, theo phòng thi, sơ đồ vị trí phòng thi sẽ được niêm yết tại địa điểm tổ chức thi vào ngày 22/12/2023 đồng thời cũng sẽ được thông báo tại buổi Khai mạc kỳ thi ngày 23/12/2023.

c) Yêu cầu đối với thí sinh:

- Thí sinh có mặt ở phòng thi trước giờ thi ít nhất 30 phút;

- Nghiên cứu nội quy thi tuyển viên chức (tại Phụ lục 1 kèm theo) được niêm yết tại Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, đồng thời được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục Thông tin đối ngoại và Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông kể từ ngày Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi Vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức của Cục Thông tin đối ngoại năm 2023.

- Đề nghị các thí sinh tham dự thi Vòng 1 đúng thời gian nêu trên và mang theo Thẻ căn cước công dân hoặc một trong các giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có dán ảnh để giám thị phòng thi đối chiếu khi gọi vào phòng thi.

4. Mức thu phí dự thi: 500.000đ/thí sinh. Nếu thí sinh không nộp lệ phí tuyển dụng theo Thông báo này sẽ không được tham dự kỳ thi.

5. Danh mục nội dung ôn tập kỳ thi tuyển viên chức của Cục Thông tin đối ngoại được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Thông tin đối ngoại: www.vietnam.vn và Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông: www.mic.gov.vn (tại Phụ lục 2 kèm theo).

6. Thông báo này được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục Thông tin đối ngoại, Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông và niêm yết tại trụ sở Cục Thông tin đối ngoại. Thông báo triệu tập cũng được gửi qua đường bưu điện cho các thí sinh. Trường hợp thí sinh trong Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự kỳ thi tuyển dụng viên chức của Cục Thông tin đối ngoại nhưng không nhận được thông báo triệu tập của Hội đồng tuyển dụng thì vẫn có mặt đầy đủ, đúng thời gian tại địa điểm nêu trên để tham dự khai mạc, làm thủ tục thi và tham dự kỳ thi tuyển vòng 1.

Mọi thắc mắc liên quan đến việc tổ chức thi tuyển viên chức, vui lòng liên hệ Cục Thông tin đối ngoại qua số điện thoại: 024 37676766, máy lẻ 129 để được hướng dẫn, giải đáp./.

 

Cục Thông tin đối ngoại

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)