Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp tài sản mua sắm tập trung năm 2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông


Quyết định số 1639/QĐ-BTTTT ngày 24/8/2023 của Bộ Thông tin và truyền thông.

Chi tiết xem tại đây.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)