Quế Minh và bí quyết “Chính quyền đi trước, làng nước theo sau”

(Mic.gov.vn) - 

 Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), với xuất phát điểm thấp, nhưng nhờ có sự chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, cùng cách làm sáng tạo..., diện mạo nông thôn xã Quế Minh, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, đã có nhiều đổi thay.


z33.jpg

 Thu nhập được cải thiện

Ông Nguyễn Phước Tâm - Chủ tịch UBND xã Quế Minh cho biết, trong những năm qua, nhờ sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ từ cấp trên, cùng với sự phấn đấu nỗ lực của chính quyền địa phương và toàn thể người dân, kinh tế địa phương ngày càng đi lên và có nhiều chuyển biến rõ rệt.

Thời gian qua, xã Quế Minh đã đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi, áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất, nhờ đó kinh tế của xã tiếp tục tăng trưởng khá. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm 1.084ha. Trong đó, cây lương thực có hạt 472ha, cây chất bột có củ 260ha, cây hàng năm 352ha. Nhờ khai thác tốt nguồn nước hồ Việt An và đầu tư giống mới, thâm canh, tăng cường công tác bảo vệ thực vật, phòng ngừa sâu bệnh nên năng suất lúa và các loại cây trồng khác tăng so với các năm trước.

Về lâm nghiệp, đến nay toàn xã có 250,54ha đất lâm nghiệp (chiếm 23,16% tổng diện tích tự nhiên), chủ yếu là đất gò đồi, địa hình thoải. Cây nguyên liệu giấy (keo lai và keo tai tượng) được trồng trên 95% diện tích đất lâm nghiệp.

Nhìn chung trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp của Quế Minh trong những năm qua về diện tích, năng suất cây trồng đều đạt theo kế hoạch, sản lượng lương thực năm sau tăng hơn năm trước, đảm bảo lương thực tại địa phương.

Trên địa bàn xã có 2 cơ sở xẻ gỗ, 3 điểm cơ khí hàn rèn, 8 điểm làm nghề mộc hoạt động trong phạm vi gia đình. Nhìn chung, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp phát triển quy mô nhỏ lẻ, thiếu tập trung, chưa có cụm công nghiệp, chưa tạo cơ chế thu hút đầu tư vào địa bàn để phát triển sản xuất công nghiệp.

Lĩnh vực thương mại dịch vụ tập trung chủ yếu ở trung tâm xã và trên các trục đường chính dưới hình thức tư thương. Giá trị thương mại, dịch vụ trên toàn xã chưa cao, mới chỉ chiếm 10% trong cơ cấu kinh tế.

Toàn xã có khoảng 150 hộ tham gia trên lĩnh vực thương mại dịch vụ, ngoài ra còn có 8 đầu xe vận tải chuyên chở hàng hóa vật tư xây dựng, hàng nông lâm sản, 9 máy làm dịch vụ xay xát. Hoạt động chủ yếu của người dân là dịch vụ buôn bán vừa và nhỏ. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 30,2 triệu đồng/năm.

Quế Minh "thay áo mới"

Ông Tâm cho biết, xác định xây dựng NTM có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân địa phương, Đảng ủy, chính quyền xã luôn phát huy trí tuệ tập thể, đặc biệt là vai trò gương mẫu, đi đầu của cán bộ, đảng viên, nhằm động viên, khích lệ cho cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc.

Mỗi cán bộ từ xã đến các thôn, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể đều là những tuyên truyền viên trong xây dựng NTM. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã thường xuyên xuống cơ sở để lắng nghe, tranh thủ sự hiến kế của các tầng lớp nhân dân trong quá trình thực hiện các tiêu chí NTM.

Với phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng", Chương trình xây dựng NTM ở xã Quế Minh đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận, góp phần để Quế Minh ngày càng "thay da đổi thịt", đời sống của người dân ngày một nâng cao.

Về công tác đầu tư và xây dựng cơ sở hạ tầng, thời gian qua Quế Minh tranh thủ được sự hỗ trợ đầu tư của Nhà nước và các tổ chức cá nhân đã xây dựng được nhiều công trình có giá trị lớn như: công trình đập dâng Cấm Dơi với tổng kinh phí 1,1 tỷ đồng, lập dự toán xây dựng nâng cấp nhà văn hóa 6 thôn từ nguồn kinh phí dự phòng trên 260 triệu đồng, công trình Trường mẫu giáo Quế Minh hạng mục 1 gồm nhà bếp và 3 phòng chức năng (tổng kinh phí 1 tỷ đồng), công trình nghĩa trang xã với tổng kinh phí 334 triệu đồng...

Đường ĐH gồm 4 tuyến: ĐH08.QS (thị trấn - Quế Minh - Bình Lãnh), ĐH22 (Quế Minh - Quế An), ĐH11 (Quế Minh -ĐT611B), ĐH19 (trung tâm xã -thị trấn Đông Phú), ĐH28 (nối ĐH22 - Quế An) được bê tông hóa đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân. Hiện nay, tuyến ĐH08 đã có chủ trương mở rộng nâng cấp trong thời gian 2020 - 2021… 

Theo danviet.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)