INFOGRAPHICS: Cao Bằng nỗ lực tạo đột phá trong chuyển đổi số

(Mic.gov.vn) - 

Xác định chuyển đổi số là xu thế, thời cơ, cũng như động lực tạo đột phá trong phát triển, tỉnh Cao Bằng đã nỗ lực thúc đẩy chuyển đổi số trên nhiều lĩnh vực.


 Cao-bằng.jpg

Giang Phạm

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)