INFOGRAPHICS: Đắk Nông đẩy mạnh chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh

(Mic.gov.vn) - 

Đắk Nông đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh, với tỷ lệ hộ sản xuất kinh doanh được đào tạo về kỹ năng số đạt 80,2%, tỷ lệ áp dụng hóa đơn điện tử đạt 100%, tỷ lệ người nộp thuế đăng ký nộp thuế điện tử đạt 99,29%, tỷ lệ số tiền nộp thuế điện tử đạt 92,05%, tỷ trọng kinh tế số trong GRDP đạt 8,27%.


 Dắc-Nong-1--1-.jpg

Giang Phạm

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)