INFOGRAPHICS: Bức tranh kinh tế số Việt Nam 2022 (phần 1)

(Mic.gov.vn) - 

Theo ước tính sơ bộ, tỷ trọng kinh tế số trên GDP của Việt Nam năm 2021 là 11,91% và năm 2022 là 14,26%, trong đó kinh tế số ICT là trụ cột đóng góp chính với tỷ trọng đóng góp khoảng 9% GDP và tác động lan tỏa của công nghệ số, ICT đóng góp vào các ngành, các lĩnh vực khác là 5%. 


 1--1-.png

Giang Phạm

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)