Infographic: Sự phát triển lĩnh vực Báo chí tháng 8/2023

(Mic.gov.vn) - 

Hiện nay cả nước có 807 cơ quan báo chí (138 báo; 669 tạp chí). Tổng nhân sự lĩnh vực báo chí: 42.400 người, trong đó báo in và điện tử 24.000 người.


 BÁO-CÁO-LĨNH-VỰC-BÁO-CHÍ-Tháng-82023.jpg

Đức Huy

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)