Đổi tên Trường Cao đẳng Công nghiệp In thành Trường Cao đẳng Thông tin và Truyền thông

(Mic.gov.vn) - 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Quyết định số 1189/QĐ-LĐTBXH về việc đổi tên Trường Cao đẳng Công nghiệp In thành Trường Cao đẳng Thông tin và Truyền thông.

Sau khi được đổi tên, Trường Cao đẳng Thông tin và Truyền thông tiếp tục là cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoạt động theo các quy chế, quy định về hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Tổ chức tuyển sinh, đào tạo theo quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký giáo dục nghề nghiệp.

DAO-TAO-KY-THUAT-CAO-01-CAO-DANG-TTTT.png

Ảnh minh hoạ

Trước đó, Bộ TT&TT đã có văn bản gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị đổi tên Trường Cao đẳng Công nghiệp In.

Theo đánh giá của Bộ TT&TT, việc đổi tên từ Trường Cao đẳng Công nghiệp In thành Trường Cao đẳng Thông tin và Truyền thông là phù hợp với Luật Giáo dục nghề nghiệp và tình hình thực tiễn trong giai đoạn hiện nay. Việc đổi tên trường có tác động tích cực đối với người học, nhà giáo, cán bộ quản lý và các bên liên quan.

Cụ thể, đối với người học, việc đổi tên trường đều được sự ủng hộ và đồng thuận cao từ học sinh sinh viên. Mọi quyền lợi và trách nhiệm với những học sinh, sinh viên đã và đang theo học tại Nhà trường vẫn được đảm bảo, không có sự thay đổi, xáo trộn.

Đối với cán bộ hưu trí nhà trường, tạo được niềm tin cho cán bộ hưu trí, cựu học sinh, sinh viên về sự kế thừa, tồn tại phát triển của Nhà trường trong hiện tại và tương lai, đào tạo đa ngành nghề phù hợp với xu thế của thời đại.

Đối với cán bộ quản lý, nhà giáo và người lao động đồng thuận và nhất trí cao trong việc đổi tên trường. Việc đổi tên với mong muốn Nhà trường phát triển, tự tin, an tâm công tác cho cán bộ, nhà giáo và người lao động. Đồng thời tạo cơ hội thu hút thêm nhiều nhà giáo có năng lực tham gia công tác đào tạo của Nhà trường. Việc đổi tên trường gắn liền với định hướng phát triển trường trong giai đoạn 2023 - 2030 là đào tạo đa ngành nghề trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Đối với các bên liên quan, việc đổi tên trường sẽ làm thay đổi cách nhìn về vị thế, mở rộng nguồn tuyển sinh và thu hút thêm nhiều người học.

* Sẽ mở thêm một số ngành, nghề mới thuộc lĩnh vực TT&TT:

Bộ Thông tin và Truyền thông xác định Trường có trách nhiệm tham gia, đóng góp tích cực hơn vào việc đào tạo các nghề phục vụ cho lĩnh vực Thông tin và Truyền thông, trong đó trọng tâm là các nghề phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

Theo các chủ trương, định hướng trên phạm vi đào tạo nghề của Trường sẽ mở rộng thêm. Các chương trình đào tạo nghề sẽ được nghiên cứu, cập nhật, bổ sung các kiến thức và kỹ năng chuyển đổi số. Bên cạnh đó, Trường cũng sẽ tham gia cung cấp các chương trình đào tạo lại, đào tạo nâng cao để trang bị các kỹ năng số cho lực lượng lao động hiện nay khả năng thích ứng và tiếp cận các cơ hội việc làm mới giai đoạn chuyển đổi số quốc gia. Trong giai đoạn tới trường sẽ lập hồ sơ xin phép mở thêm một số ngành, nghề thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông với định hướng chuyển đổi số dự kiến như sau:

-     Nghề Công nghệ thông tin (mã: 6480201);

-     Nghề Xử lý dữ liệu (mã: 6480206);

-     Nghề Lập trình máy tính (mã: 6480207);

-     Nghề Quản trị cơ sở dữ liệu (mã: 6480208);

-     Nghề An ninh mạng (mã: 6480216);

-     Nghề Quản trị mạng máy tính (mã: 6480209);

-     Kinh doanh dịch vụ bưu chính chính viễn thông (mã: 68402030);

-     Logistics (mã: 6340113);

-     Biên tập xuất bản phẩm (mã: 6320402);

-     Phát hành xuất bản phẩm (mã: 6320403);

-     Phóng viên, biên tập đài cơ sở (mã: 6320101);

-     Báo chí (mã: 6320103);

-     Công nghệ Phát thanh - Truyền hình (mã: 6320104);

-     Công nghệ truyền thông (mã: 6320105);

 

 

Doãn Mạnh

Từ khóa: Đổi tên Trường Cao đẳng Công nghiệp In, Trường Cao đẳng Thông tin và Truyền thông

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 2)