Infographic: Gỡ bỏ hàng trăm bài viết, video sai sự thật, tiêu cực trên mạng xã hội

(Mic.gov.vn) - 

Trong tháng 10/2023, TikTok đã chặn, gỡ bỏ 53 nội dung vi phạm (tỷ lệ 95%). Trong đó, xóa 44 tài khoản có nội dung chống phá Đảng, Nhà nước, bôi nhọ, xúc phạm lãnh tụ...


 BÁO-CÁO-LĨNH-VỰC-TTĐT-Tháng-102023.jpg

Đức Huy

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)