Infographic: Những nội dung chính của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

(Mic.gov.vn) - 

Theo dự kiến, Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV diễn ra từ ngày 23/10 đến ngày 28/11/2023, tổng thời gian làm việc của Quốc hội là 22 ngày, tiến hành theo 02 đợt: Đợt 1 (15 ngày): từ ngày 23/10 đến ngày 10/11/2023; Đợt 2 (7 ngày): từ ngày 20/11 đến ngày 28/11/2023. Kỳ họp thứ 6 được tổ chức theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. 


 Infographic--Nhung-noi-dung-chinh-Ky-hop-thu-6-QH-khoa-15.jpg

Đức Huy

Từ khóa: Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)