Lâm Đồng triển khai nhiệm vụ thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

(Mic.gov.vn) - 

Sở TT&TT Lâm Đồng cho biết, thực hiện Kế hoạch triển khai nhiệm vụ thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, trong 6 tháng đầu năm 2023 đã ghi nhận một số kết quả tích cực.


ảnh-bài-16.png

Theo đó, Báo Lâm Đồng tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng Bản tin Ảnh “Dân tộc và Miền núi Lâm Đồng”, với lượng phát hành 4.959 tờ/kỳ/tháng.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh đã tổ chức đoàn phóng viên báo chí đi tác nghiệp thực tế tại huyện Di Linh, huyện Đam Rông nhằm đẩy mạnh tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; nâng cao chất lượng cuộc sống người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng thời, Sở Tư pháp tỉnh đã biên soạn, in ấn và cấp phát 25.000 tờ gấp với nội dung thông tin trợ giúp pháp lý và một số lĩnh vực pháp luật về một số quyền, chính sách trợ giúp pháp lý cho người cao tuổi; quy định của pháp luật về giấy tờ chứng minh người được hưởng chính sách trợ giúp pháp lý của Nhà nước; quy định của pháp luật về tranh chấp đất đai; một số quy định của pháp luật về người có công với cách mạng để cung cấp cho người dân, cơ quan tiến hành tố tụng, Hội người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

Theo thống kê trong tháng 5/2023, tỉnh đã tổ chức 02 Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng - kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho gần 500 đại biểu là người phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; người tham mưu công tác cung cấp thông tin và xử lý tình huống liên quan đến hoạt động báo chí cấp huyện, xã; đại diện lãnh đạo, chuyên viên Phòng Văn hoá thông tin và Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân, cán bộ văn hóa - xã hội, cán bộ phụ trách đài Truyền thanh các xã, phường, thị trấn.

Tổ chức 05 cuộc tuyên truyền cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, người có công cách mạng truyền thông về trợ giúp pháp lý tại các xã, thôn, bản có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn hai huyện Đam Rông và huyện Lâm Hà.

Đồng thời, thường xuyênthực hiện lồng ghép giới thiệu, quảng bá những thành tựu của Việt Nam và tỉnh Lâm Đồng về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thông qua các hoạt động giao lưu, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, văn hóa. Tổ chức các lớp truyền dạy cồng chiêng tại huyện Bảo Lâm, Đạ Tẻh, Đam Rông; phục dựng lễ hội truyền thống tại huyện Đam Rông, Lạc Dương. Triển khai Chương trình quảng bá giới thiệu văn hóa truyền thống dân tộc Mạ trên địa bàn tỉnh. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng và giới thiệu văn hóa, du lịch trong khuôn khổ Tuần lễ vàng Du lịch Lâm Đồng lần thứ 2 (Giải đua ngựa không yên huyện Lạc Dương lần thứ 2 - năm 2023, Giải đua Xe đạp địa hình “Bảo Lộc Championship 2023”, tái hiện “Lễ cưới của người K’Ho” - Lâm Hà và “Lễ hội mừng lúa chín” - Đức Trọng, Đêm lửa trại Làng dân tộc Pró - Đơn Dương, Liên hoan Văn hóa dân gian các dân tộc huyện Di Linh và Ngày hội văn hóa Cồng chiêng, Trải nghiệm Suối khoáng nóng Daana - Đam Rông; Giải đẩy gậy, kéo co – Đạ Tẻh,…).

* Thiết lập 4 điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin

Ngày 05/7/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Kế hoạch số 5813/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Theo đó, trong năm 2023 tỉnh Lâm Đồng sẽ tiến hành xây dựng 4 điểm ứng dụng công nghệ thông tin tại các huyện Đơn Dương, Lâm Hà, Di Linh, Đam Rông và tổ chức 01 lớp tập huấn cho công chức phụ trách công nghệ thông tin, đối tượng khai thác thông tin./.

Doãn Mạnh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)