Yêu cầu đối với thiết bị cho điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng CNTT

(Mic.gov.vn) - 
Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp một số thông tin giúp các địa phương thuận lợi hơn trong quá trình triển khai việc lựa chọn thiết bị cho điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin theo Thông tư số 03/2023/TT-BTTTT ngày 30/5/2023,

ảnh-bài-10.png

Thời gian qua, một số địa phương gặp khó khăn trong việc lựa chọn thiết bị cho điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin theo Thông tư số 03/2023/TT-BTTTT ngày 30/5/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành về hướng dẫn thực hiện một số nội dung về thông tin và truyền thông trong Tiểu dự án 1 và Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 10 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025.

Để giúp các địa phương thuận lợi hơn trong quá trình triển khai, Cục Công nghiệp công nghệ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) đã cung cấp thông tin để thuận lợi hơn trong quá trình triển khai thực hiện.

Theo đó, về tính tương thích giữa công suất Loa (1200W trở lên) và Amplifier (240W trở lên) Trường hợp địa phương lựa chọn Loa với công suất 1200W, có thể lựa chọn thiết bị Amplifier tích hợp bộ đẩy công suất 3600W trở lên để đảm bảo hiệu quả sử dụng giữa các thiết bị.

Về cổng kết nối video input/output trên Amplifier Cổng kết nối này có chức năng truyền tải hình ảnh từ các thiết bị ngoại vi lên máy tính hay các thiết bị khác. Đây cũng là các cổng kết nối thông dụng hiện nay, do đó địa phương lựa chọn các thiết bị theo quy định để phù hợp với thực tế sử dụng.

Về hướng dẫn thêm phương án đầu tư cấu hình, tiêu chuẩn kỹ thuật các thiết bị Phụ lục I của Thông tư số 03/2023/TT-BTTTT ngày 30/5/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định cấu hình cơ bản các loại thiết bị (theo danh mục tại khoản 1 Điều 10) của điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng CNTT. Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của các thiết bị tại Phụ lục I cung cấp thông tin tổng quan về các thành phần, thiết bị quan trọng của một hệ thống, giúp địa phương thiết kế hệ thống phù hợp với nhu cầu và mục tiêu sử dụng.

Đồng thời, Phụ lục I có quy định đối với một số yêu cầu kỹ thuật như sau: “Có thể thay đổi trong quá trình thiết kế hệ thống để bảo đảm phù hợp với quy mô, mục đích và hiệu quả sử dụng”. Do đó, khi thiết lập điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, địa phương có thể điều chỉnh linh hoạt thông số kỹ thuật giữa các thiết bị để đảm bảo tính tương thích, phù hợp với thực tế và hiệu quả sử dụng./.

Doãn Mạnh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)