Infographic: Lo ngại rủi ro về đạo đức của AI trong hoạt động báo chí

(Mic.gov.vn) - 

Kết quả một cuộc khảo sát tại hơn 100 tổ chức truyền thông thuộc 46 quốc gia cho thấy trí tuệ nhân tạo (AI) mang đến cả lợi ích và rủi ro trong hoạt động báo chí. Có rất nhiều ý kiến lo ngại tác động về mặt đạo đức khi sử dụng AI trong tác nghiệp báo chí.


 Lo-ngai-rui-ro-AI-trong-hoat-dong-bao-chi.jpg

Đức Huy

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)